Skip to content

1925 Predjama – Pogled z gradu

31. 05. 2023


Razglednica vasi Predjama je zelo redka, če ni edina. Navajeni smo takih, na katerih je v prvem planu Predjamski grad. Vas je najverjetneje slikana z gradu. Prelepa je v svoji majhnosti. V gručasti vasi so hiše notranjskega tipa, pretežno iz 19. stoletja. Poslopja so velika, kar pomeni, da so tu živeli premožni, delavni in uspešni ljudje. Velika hiša na levi, s streho v smeri od leve proti desni, je bila grajska kašča. Ta je z dvoriščne strani nadstropna, pritličje zahodne fasade pa je vkopano v breg. Na južni fasadi je velik polkrožen kamnit portal z letnico 1676. V notranjosti je dvorana deljena s stebri.

Kaj je bilo prej – kura ali jajce – grad ali vas? Starejši je grad, ki je omenjen že leta 1157, vas pa šele leta 1552. V reviji Postojnski prepih je Gabrijela Borovč zapisala: »1276 antrum prope Aremsperch, 1300 castrum de Foramine, 1365 in 1414 Lueg, 1689 nemško Lueg an der Poik, slovensko Jama, 1744 Lueg, 1789 Predjama«. V prvih krstnih knjigah je zapisano ime «ex Foramine Jama, ex antro Jamensi, ex Jama, leta 1707 pa je prvič zapisano ex Predjama«.

Med drugo svetovno vojno je bila v vasi kurirska postojanka. Nekoč si je v Janezovi hiši odpočil tudi Karel Destovnik-Kajuh. V okolici so imeli partizani skrivališča in bunkerje. V jami pod gradom je bila partizanska tiskarna, ena prvih na Primorskem. V bližini gradu je bil sedež ljudskega sodišča za južnoprimorsko okrožje OF. Iz Severjeve – Janezove hiše je odšla partizanska diverzantska skupina v Postojnsko jamo zažgat bencin.


Prelepa hiša večjega kmeta. Streha je pokrita z opeko, fasada lepa bela. Do vhodnih vrat vodijo lesene stopnice in gank. Domačija stoji pod grajsko kaščo, desno od nje je Severjeva hiša. Danes je na tem prostoru gostilna Požar. Na spletni strani oglašujejo, da so tradicionalna gostilna že od leta 1920. Morda je bila tam gostilna že v času nastanka fotografije.


Cerkev Žalostne Matere božje so najverjetneje postavili vitezi Jamski. V letih 1447-1451 jo je posvetil tržaški škof Enea Silvio Piccolomini, kasnejši papež Pij II. Gotska cerkev je ohranjena v izvirnem stanju, le ladjo so v drugi polovici 17. stoletja nekoliko predelali. Poslikali so jo okrog leta 1460. Naročniki del so bili Jamski vitezi. Zvonik je na preslico. Ob cerkvi je bilo pokopališče, ki so ga odstranili v začetku 20. stoletja. Erazmova lipa je hkrati vaška in nagrobna lipa, ki raste ob cerkvi. Po ustnem izročilu je pod njo pokopan roparski vitez Erazem Predjamski. Danes je votla, visoka je 25 metrov, njen obseg pa je okoli 600 cm.


Zgoraj levo je Severjeva domačija, v kateri sta danes muzej lovstva in prve svetovne vojne. Domačija leži poleg grajske kašče in gostilne. Nekdanja domačija velikih kmetov obsega stanovanjski in gospodarski del. Imata skupno strmo dvokapno streho s čopi. Na dvorišču je prizidana kašča. Na stanovanjskem delu je portal  z letnico 1910. Okna imajo kamnite okvirje. Mala hišica v sredini na ovinku spodnje poti, ki vodi k potoku Lokva, je pripadala majhnemu kmetu. Prvotna zasnova je bila tridelna: kuhinja, soba, štalca, kasneje so prizidali še eno sobo. Večina hiš je kritih s slamo.


Fotografijo je natisnilo Tujsko-prometno društvo za Notranjsko v Cerknici.

Viri:

Kraj: Predjama
Datum: 1925
Avtor: neznan
Zbirka: Turistično pormetno društvo za Notranjsko – Martin Carneluti
Skenirano: 6. 3. 2023
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: