Skip to content

Stari trg 1975/76 – 5. b razred

1. 06. 2023


Večina teh otrok je prišlo v Stari trg iz Podružnične osnovne šole Iga vas. Učila sem jih v 2. razredu – to je pred petdesetimi leti. Bili so prijetni, ubogljivi, vodljivi učenci. Razredno skupnost so tvorili otroci iz šolskega okoliša Iga vas in z Babnega Polja. Pred nami so že kot učenci 5. b na OŠ Stari trg. Dobili so dva nova učenca in mlado razredničarko Ivo Mele. Skupaj so se znašli v novem okolju, spoznavali nov način dela in nove učitelje – sodelavce. Učenci so jo hitro vzeli za svojo. Očarala jih je s prijaznim pristopom in z mladostjo, ki jo je izžarevala. Vedno je bila nasmejana. Vodila jih je do osmega razreda. Slika je nastala pred takrat novo šolo, ki je bila zgrajena leta 1972. V ozadju se vidijo okna učilnic na predmetni stopnji.

Cerkničanka Iva Mele por. Joželj je končala študij na Pedagoški akademiji v Ljubljani smer slovenščina, zgodovina leta 1975. Istega leta 1. septembra se je zaposlila na Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja v Starem trgu in tu poučevala slovenski jezik do prvega polletja šolskega leta 1990/91, v drugem polletju pa je začela poučevati na Osnovni šoli Cerknica.

Takrat je bila v Starem trgu COŠ, tako da je poleg poučevanja slovenskega jezika izpolnjevala še obveznosti v COŠ.

Hitro je vzpostavila dober odnos z učitelji in učenci in se na šoli dobro počutila. Marsikatero prijateljstvo iz tistih časov traja še danes. Bila je energična in pogumna, znala se je potegniti zase in za druge.

Bila je mentorica Pionirske hranilnice, večkrat je vodila bralno značko (preverjanje, organizacija prireditve, povabilo osebnosti iz slovenskega kulturnega področja na podelitev, podelitev bralnih značk). S slavistko Fani Ambrož je aktivno sodelovala pri organizaciji in izvedbi prireditev na šoli. Imela je recitacijski krožek in z učenci, ki so sodelovali, popestrila prireditve. Eno leto je v Kovinoplastiki Lož v večernih urah poučevala slovenski jezik slušatelje večerne osnovne šole.

Spominja se, da je sama tri dni z učenci taborila na Cerkniškem jezeru. Pogumna, ne? Taborjenje se je srečno končalo, odnosi med njo in učenci pa so se še poglobili in stike ohranjajo še sedaj.

V Loški dolini je spoznala ljubezen svojega življenja, se poročila in rodili sta se jima hčeri: Daša in Melita. Daša se je odločila za učiteljski poklic in uspešno stopa po maminih stopinjah, Melita pa je diplomirala na FDV (Analiza politik in javne uprave) in končala magisterij iz tega področja.

V šestnajstih letih na šoli in v kraju je pognala globoke korenine in težko se je odločila za odhod v Cerknico. Ker pa sta si z možem tam zgradila hišo, ji je bila služba mnogo bližje. Dlje časa se je v Stari trg vozila z avtobusom in nekoč  je zamudila pouk zaradi prometne nesreče avtobusa na Gornjem Jezeru. Pot je nadaljevala peš in na šolo prikorakala vsa premražena in premočena do druge učne ure.

Na Osnovni šoli Cerknica na začetku ni učila slovenščine ampak zgodovino, od 6. do 8., kasneje 9. razreda. V vsakem razredu so bile štiri paralelke, pri nas sta bili dve. Imela je ogromno priprav, učenja in iskanja gradiva, kajti poučevanje zgodovine je bil zanjo začetek. Kasneje je poučevala oba njena predmeta. Tudi to je kmalu prebrodila, se vživela v kolektiv in spletla nova prijateljstva. Dolga leta je bila vodja aktiva za slovenski jezik in zgodovino v naši regiji.

Svoj poklic je z veseljem opravljala. Veliko so ji pomenili dobri odnosi med njo, učenci in starši, saj so ključ za dobro opravljeno delo.

 • Prva vrsta: Nevenka Jurkovič (Markovec), Marija Ravšelj (Babno Polje), Alenka Mlakar (Pudob) in Tanja Gerl (Pudob).
 • Druga vrsta: Breda Buh (Markovec), Andrej Janežič (Vrhnika), Branko Drobnič (Šmarata) in Janez Truden (Podgora).
 • Zadnja vrsta: Janez Šoštarič (Babno Polje), Viktor Šebenik (Viševek) in Desan Mulec (Iga vas).

 • Prva vrsta: razredničarka Iva Mele por. Joželj (Cerknica), Teja Plos (Viševek), Nevenka Stanka Mihelčič (Babno Polje)1 in Saša Troha (Babno Polje).
 • Druga vrsta: Bojan Urbiha (Podgora), Leon Trubačev (Vrhnika), ​Mateja Kordiš(Viševek) Peter Sterle(Podgora)1, Jože Avsec (Vrhnika), Jože Doles (Lož) in Jože Buh (Markovec).
 • Zadnja vrsta: Damjan Turk (Iga vas), Silvo Troha (Babno Polje), Bojan Kovač (Babno Polje) in Mojca Porok (Vrhnika).

1Popravek 1. 6. 2023 .

Slovarček:

 • COŠ: celodnevna osnovna šola
 • FDV: Fakulteta za družbene vede

Viri:

 • Mojca Reljič
 • Iva Joželj

Kraj: Stari trg
Datum: junij 1976
Avtor: Jože Žnidaršič
Zbirka: Osnovna šola Stari trg
Skenirano: 10. 5. 2023
Oblika: fotografija

One Comment leave one →
 1. tilkaklepac permalink
  8. 06. 2023 14:42

  V prispevku sem napisala nekaj napačnih informacij. Moja učenka v tretjem razredu Tanja Gerl je pogledala v svoje spričevalo in me seznanila z naslednjim. Te učence nisem učila v drugem razredu ampak v tretjem, Iva Joželj ni bila njihova razredničarka od petega do osmega razreda ampak samo v šestem.V 5. razredu je bila njihova razredničarka Zlata Kraševec v 7. in 8. pa Vesna Strle.
  Opravičujem se za storjeno napako.

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: