Skip to content

Kamniti most

Ulične table v Cerknici – slika 18


Kamniti most

Vir: Stareslike.cerknica.org
Zbirka: Etnografski muzej Slovenije
Avtor: neznan

Stone bridge

Source: Stareslike.cerknica.org
Collection: Slovene Ethnographic Museum
Author: unknown

Kamniti most čez potok Cerkniščico so zgradili leta 1824. V most so vzidali tudi obdelane kamne iz takrat že podrtih stolpov obrambnega tabora v Cerknici (sezidanega med leti 1472 do 1482). Most je v noči z 11. na 12. april 1941 porušila jugoslovanska vojska, ko se je umikala pred italijansko, ki je takrat okupirala tudi Notranjsko.
In 1824 a stone bridge was built over the Cerkniščica stream. Some of the carved stones that were built into the bridge came from decayed towers of The Defence Fortress in Cerknica, built between 1472 – 1482. The bridge was demolished on the night of April 11-12, 1941, by the Yugoslav army when it retreated from the Italian army which occupied Inner Carniola at that time.

QRT18 – Table pri mostu 5

%d bloggers like this: