Skip to content

1960 Begunje – Sprejem pionirjev

13. 05. 2010

Pionirska prisega

Na Praznik republike, 29. novembra, so bili prvošolčki sprejeti v Pionirsko organizacijo.

V Pionirsko organizacijo nas je bilo sprejetih sedem (od leve): Miloš Toni, Beno Škerlj, Franci Korošec, Jože Zalar – Popkov iz Bezuljaka, Nejc Petrič, Jaka Meden in Toni Kocjančič – Tetenkov. V prvi razred je hodila še Marica Demšar, ki pa je bila med pionirje sprejeta že prejšnje leto.


____________________________________________________________

Sprejem je opravil predsednik Pionirske organizacije na šoli, če se dobro spomnim, je bil iz Bezuljaka ali Dobca. Prvošolčki smo svečano prisegli, zato pa smo dobili rdečo rutko in modro kapo z značko. Podelitev je bila precej svečana, potekala je na proslavi. Šolski pevski zbor je zapel nekaj pesmi, med njimi ni manjkala “Lepo je v naši domovini biti mlad”. Še danes jo imam v ušesih. Sledilo je nekaj recitacij, potem pa smo mladi pionirčki prisegli.

Zadnja generacija, ki je še bila sprejeta v Pionirsko organizacijo je bil letnik 1982, torej je bilo to tam nekje 1989 leta.

Zbor

Izgleda, da je bil pevski zbor sestavljen iz samih prekaljenih pionirjev. Nihče ni doma pozabil rutke ali kape. Iz fotografije je jasno, da je pevski zbor vodila tovarišica Ludovika Bavdek. (drugi z leve v prvi vrsti je Janez Kranjc, poleg njega pa je desno prav lahko njegov brat Žaro).Takrat so bili v Begunjah še vsi razredi, zato je velikost pevcev tako različna.

Proslava

Proslava je bila prav zaresna. Debevc Franc – Vikleč in  Jankotova Zdenka –  Strgulec sta napovedovala. To potrjuje tudi lestek v napovedovalčevih rokah.Ansambel ima primerno zasedbo za kakšno narodno zabavno vižo:

  • trobenta (Meden Franc – Jurjev –  Selšček),
  • klarinet (Pirmanov Sander),
  • harmonika je skrita (zagotovo Janez Kranjc, Topol),
  • kitara (Turšič Marko – Kotovčkov)  in
  • bas.

Pionirček iz profila – pod odrom levo je  Silvo Bajc iz Bezuljaka.

Cela slika

Takšna je celotna fotografija, ki je nastala med prisego. Vinko je že takrat uporabljal fleš, ki pa je bil precej drugačen od današnjih. Imel je veliko zrcalo, posvetil pa je, ko je viskoka napetost skurila nitke v posebni žarnici za enkratno uporabo. Baterija ni bila potrebna, saj si elektriko kar sproti ustvaril tako, da si fleš navil. Svetloba, ki jo je dajal ta fleš, je bila še najbolj podobna tisti, ki jo naredi “beauty dish”. Za slikanje v dvorani je manj primerna, saj je svetloba precej neenakomerna in proti robovom hitro pada. Je pa bilo to takrat pravo čudo tehnike, ki je omogočalo fotografiranje tudi tam, kjer prej ni bilo mogoče.

Izrez dela zbora

Prav zanima me, v koga je zrasla mlada pionirka, ki stoji prva z leve. Naprej so: Bojana Kranjc – Mihoučkova, vmes kuka Marja Kranjc – Klemenova in najbolj desno je Sonja Petrič.

Cela slika

Dvorana v Kulturnem domu Begunje je bila okrašena za to proslavo. Na steni je bila jugoslovanska zastava, čez njo pa so obesili sliko maršala Tita.V dvorani so bile postavljene kulise.Tiste čase je bilo v dvorani več predstav  in veselic. Kadar je bila veselica, so levo pri peči za godbenike postavili majhen oder 3×3 metre, plesalo se je na odru, v dvorani pa so bile mize in klopi.

Če se dobro spomnim, je kulise naredil Strgulec iz Selščka. Prav občudoval sem ga in prepričan sem bil, da bom tudi jaz slikal kulise, ko bom velik.

Kraj: Begunje
Datum: 29.11.1960
Avtor: Vinko Toni
Zbirka:
Vinkotov kufr
Skenirano: 11. 5. 2010 (Foto Žnidaršič)
Oblika: negativ 6×6

One Comment leave one →
  1. 13. 05. 2010 13:59

    Poklical me je Janez Kranjc s podrobno razlago. Tako sem lahko ta prispevek dopolnil še z imeni in drugimi podatki.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: