Skip to content

1940 Cerknica – Vrata gostilne Zgonc

3. 07. 2010

Vrata gostilne Zgonc

Gostilna Zgonc je v Cerknici na Placu. Veliko pomembnih, pa tudi zabavnih stvari se je tam zgodilo.  Poleg gostilne je Anton Zgonc imel še tovarno sodavice – sifona. S svojim starim, zelenim Fordom jo je razvažal po okoliških gostilnah.

Gostilna se je skoz čas boj malo spreminjala. Največje spremembe so se zgodile na fasadi (pred nekaj tedni je bila ponovno obnovljena). Nekoliko bolj korenit poseg je bil pred desetletji narejen le pri vhodnih vratih.


____________________________________________________________

Sprva je bil vhod na nivoju ceste.  V hišo se je vstopilo  preko ene stopnice in praga. Vhod je bil nizko, stopnice v pritličje stavbe pa so bile v veži.

V petdesetih letih so tla veže zravnali z ostalo stavbo, stopnice prestavili pred vhod in s tem vhodna vrata naredili nižja. Zaradi oboka so vrata postala ožja.

Anči Zgonc pred prvotnimi vrat na nivoju ceste.Videti je, da so vrata stara. Na njih so risalni žebljički in ostanki plakata.
Iz table razberemo, da so “Pri Zgoncu” še bila prenočišča.Fotografija je nastala v kraljevini Jugoslaviji. Financarji so imeli močan nadzor nad vso prodajo. Vsa mesta, kjer so prodajali tobak, so morala biti opremljena s tablico v latinici in cirilici:” PRODAJA DUVANA”.

Dobro je vidna hišna številka: “161, Trg Cerknica”. Ista številka je še vedno narisana na obok nad vrati. Očitno so pred pojavom tablic številko pisali na kamnite okvire vrat kar z barvo. S številko 161 je bila hiša označena vse do renumeracije v petdesetih letih.

Cela slika

Zgornji del vrat je bil zavarovan s kovanim okrasjem.

Zadnja stran

Škoda, ni letnice nastanka fotografije

Anton Zgonc pred gostilno

Druga fotografija je nastala v petdesetih.Do vhoda že vodijo stopnice, vrata so drugačna, ožja. Izginilo je kovinsko okrasje nad vrati. Na fasadi so še vidni ostanki starega napisa iz začetka stoletja. Prav zlahka razberemo del napisa pRENOčišča.

Gostilna Goričica

Ne vem, kdaj se je gostilna Zgonc preimenovala v gostilno Goričica. Gostilna je imela več imen, vsi pa  smo vedno rekli le  “Pri Zgoncu”. Z imenom Goričica je verjetno niso poznali niti stalni obiskovalci.Stavba je v času nastanka že na Partizanski 20.

Iz napisov nad vhodnimi vrati in iz pripovedovanja sem zbral takšna imena:

  • Najprej je bila gostilna A. Zgonc s prenočišči. Napis se je raztezal čez celo zahodno in severno stran hiše, kot je vidno na razglednici.
  • Med vojno zaradi italjanov ni bila več gostilna ampak “Trattoria Marija Zgonc”.
  • Po vojni je bila “Gostilna Tabor”.
  • Ni znano, zakaj so jo preimenovali v “Gostilna Goričica”.
  • Nekje v sedemdesetih je za nekaj dni postala zopet “Gostilna Zgonc”, pa so jo hitro preimenovali nazaj v Goričica.

Kraj: Cerknica
Datum: prva fotografija malo pred drugo svetovno vojno, druga pa v petdesetih
Avtor: neznan
Zbirka: Aleksander Zgonc
Skenirano: 14. 4. 2010
Oblika: dve fotografiji

Prejšnji <- prispevek o gostilni Zgonc

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: