Skip to content

1962 Stari trg – Igra Pokojnik

22. 05. 2011

Sliko nam je posredovala ga. Milena Binkar iz Kopra in v pismo priložila tale komentar:

“Ne vem, koliko ta slika spada v vašo rubriko, je pa zanimiva zato, ker so na njej igralci iz daljnega leta 1962.

Igrali smo igro B. Nušiča – POKOJNIK. Že kar nekaj igralcev je pokojnih. Režiser je bil Jože Stanič.”

Začetek delovanja gledaliških skupin je povezan z ustanovitvijo Katoliškega narodnega društva, ki je prvo gledališko predstavo pripravilo leta 1902. Vse do začetka druge svetovne vojne so jih redno prirejali, nekajkrat tudi po več na leto (Kebe, 1996). Tudi pri Kulturnem društvu Svoboda je delovala dramska sekcija, ki je po drugi svetovni vojni prevzela nalogo ohranjanja dramske dejavnosti in jo uspešno goji še danes.

Milena Binkar, takrat še Žnidaršič, je odrske deske izkusila samo pri tej predstavi.  Za kaj več enostavno ni našla časa. Ima pa na igro lepe spomine. Še posebej se spomni zaključka. Po predstavi so vsi igralci odšli v Benčinovo gostilno na večerjo. To se ji je zdelo nadvse imenitno.  Zato se ni čuditi, da se je takoj spomnila, da so jedli kislo zelje s pečenico, zraven pa so jim postregli cviček. Ne spomni se, da bi igro kdaj ponovili.

____________________________________________________________

  • Spodaj: Tone Šepec (Stari trg), Anica Hace (Stari trg).
  • Druga vrsta: Milena Žnidaršč, por.Binkar (Koper), Tone Šepec mlajši (Stari trg), Danica Intihar, por. Kandare, Tone Mlakar (Bajer).
  • Zadaj stojijo: Rudi Mlakar (Stari trg), Marko Žnidaršič (Lož), Janez Kandare in Zdravko Kraševec (Stari trg).
  • Spodaj: režiser Jože Stanič, Rozika Debevec, por.Berglez
  • Druga vrsta: Joža Strle, por. Đurševič (Vrhnika), Tone Hace (Jurjevec), France Žnidaršič (Stari trg), Jože Truden (Stari trg), Anica Baraga, por.Mlakar, Ivan Perušek (Podcerkev).
  • Zadaj stoji: Magda Telič (Lož)
Na zadnjo stran slike je zapisana letnica 1962, to je leto v katerem so igro odigrali.V biltenu društva Svoboda je poleg te slike  zapisano leto 1966. Ta letnica zagotovo ne drža, ker se je ga. Milena že leta 1964 izselila iz Doline.

Fotografija je objavljena tudi v biltenu, ki ga je izdalo Delavsko prosvetno društvo Svoboda Loška dolina ob 85 letnici delovanja.

Skoraj vsa imena je zapisala že ga. Milena Binkar, iz biltena sem dopolnila le še manjkajoče.

Vir:

  • Milena Binkar, Koper
  • 85 let, Delavsko prosvetno društvo Svoboda Loška dolina, november 2007

Kraj: Stari trg
Datum: 1962
Avtor: neznan
Zbirka: Milena Binkar – Žnidaršič
Skenirano: 22. 9. 2010
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: