Skip to content

Cerknica 1979/80 — Nekaj članov kolektiva

2. 08. 2011

Do zdaj smo v Starih slikah videli veliko šolskih slik na katerih so bili v glavnem učenci in njihov učitelj. Na tej fotografiji pa je nekaj učiteljic in učiteljev brez učencev. Pedagogi Osnovne šole v Cerknici so se v šolskem letu 1979/80 slikali pri novi šoli v Vidmu.

V novi šoli se je pouk začel v šolskem letu 1964/65. To šolsko leto se je pouk začel še v stari šoli na Veliki gasi in se pred koncem šolskega leta preselili v novo šolo.

__________________________________________________________

Poleg teh na fotografiji,  je v tistem času učilo še precej drugih učiteljic in učiteljev, ki pa so v času fotografiranja ravno poučevali v razredu. Učenci bi bili vsekakor bolj zadovoljni, da bi prav vsi učitelji prišli na fotografiranje.

____________________________________________________________

 • Vinko Toni je poučeval fiziko in tehnično vzgojo,
 • Marija Arnuš je učila angleški jezik,
 • Gertruda Zigmung je poučevala glasbeno vzgojo,
 • France Popek — Rubec je bil učitelj telesne vzgoje,
 • Joži Mele je učila kemijo in biologijo ter
 • Franci Petrič, ki je bil pomočnik ravnatelja.
Na tem segmentu pa so:

 • Marija Lavrenčič, ravnateljica,
 • Maja Milavec je učila zemljepis,
 • Andreja Jelinčič, ki je učila tehnično vzgojo,
 • Cvetka Levec je učila slovenski jezik,
 • Jože Mele – Žlaber je bil učitelj telesne vzgoje in
 • Konrad Knez — Konči, ki je učil likovno vzgojo.

____________________________________________________________

Viri:

 • Joži Mele

Kraj: Cerknica
Datum: šolsko leto 1979/80
Avtor: neznan
Zbirka: Anica Žugelj
Skenirano: 21. 4. 2011
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d