Skip to content

1941 Stari trg – Gasilci

12. 06. 2012
Pred gasilnim domom v Starem trgu in vprežno brizgalno so se postavili spredaj:

 • gasilec iz Nadleska,
 • italijanski vojak,
 • predsednik čete Tomaž Sterle- Rihtarjev,
 • italijanski oficir,
 • neprepoznan,
 • Fajdiga ml. (Pudob) ;

zgoraj:

 • Matija Fajdiga (Pudob),
 • Tone Zigmund (Vrhnika) in
 • Valentin Vrhovec (Stari trg)


____________________________________________________________

Začetek delovanja starotrške prostovoljne požarne brambe sega v leto 1888, ko so se 29. junija na prvi seji sestali ustanovni člani: Tomaž Mlekuž (glavar), Ivan Štritof (namestnik glavarja), Franc Šifrer, Franc Peče, Franc Žnidaršič, Matej Tomc, Ivan Krajc, Valentin Vilar, Hinko Sežon, Josip Malakar in Franc Perušek. Celotno ekipo gasilcev je sestavljalo 18 plezalcev, 30 brizgalničarjev in 9 varuhov.

Nujnost delovanja požarne brambe se je odražala v pogosti požarih, ki so se netili v dolinskih vaseh na takrat večinoma s slamo kritih poslopjih, travnikih in pomoči krajanom ob večkratnih poplavah.

S prostovoljnimi prispevki, članarinami in pisnimi prošnjami so prišli do enostavnejše ročne brizgalne in prvih oblek. V nadaljevanju so si z organiziranjem veselic povečali prihodek in v desetletju je društvo že posedovalo naprednejše gasilno orodje, ki je potrebovalo primernejše prostore. Pridobili so si prostore nekdanje Posojilnice (kasneje sokolski dom) in leta 1901 priredili otvoritev gasilnega doma. Poleg veselic je društvo skrbelo tudi za kulturne, dramske dejavnosti in sodelovalo s sosednjimi društvi.

____________________________________________________________

Izgradnja novega gasilnega doma na odkupljenem zemljišču Žurgovih se je začela pomladi leta 1926.Ob številnih urah prostovoljnega dela ter prispevkih krajanov je bila poleti 1928 otvoritev doma. Zaključna dela na zgradbi so potekala še v naslednjih treh letih.
Bratoma Tomažu in Janezu Strle iz Podcerkve je društvo ob petdesetletnici njunega aktivnega sodelovanja 28. junija 1938 priredilo slavnostno parado. Odlikovani so bili tudi Valentin Vrhovec, Anton Lekan in Franc Petrič. Slavnost se je z budnico nadaljevala v naslednji dan, ko je na paradi sredi Starega trga sodelovalo približno 250 gasilcev, konjenica in godba iz Loža.
Pričetek vojne je prekinil tudi delovanje društva gasilcev. Številni člani so se pridružili odporu, gasilnemu domu je svoj pečat pustila tudi italijanska vojska. Uničila je precejšen del gasilske opreme in orodja. Pa vendar se je kmalu po osvoboditvi delovanje gasilskega društva Stari trg nadaljevalo z bornim številom članov in opremo, ki je klicala “na pomoč”!

____________________________________________________________

Viri:

 • Kronika gasilskih društev, julij 1988
 • Alojz Vrhovec

Kraj:Stari trg
Datum:1941
Avtor:neznan
Zbirka: Andreja Tomec
Skenirano: 18. 3. 2012
Oblika: kopija fotografije

One Comment leave one →
 1. Anonimno permalink
  12. 06. 2012 21:45

  zanimiva slika in njen prispevek
  zgodovina nebo nikoli pozabljena.
  super

Dodajte komentar

%d bloggers like this: