Skip to content

1938 Vrhnika – Tri sokolice

16. 06. 2012

Iz podmladka mladega Sokola so dekleta prerasla v postavne članice društva Sokol v Starem trgu. Ni jih povezovalo samo članstvo, ampak so postale prave prijateljice. Fotografirale so se pod krošnjami visokoraslega sadnega drevja, obdanim z vrtno ograjo in popoldanske sence so padale na njihove elegantne obleke.

____________________________________________________________ Sokolsko društvo iz Starega trga se je udeleževalo telovadnih nastopov tudi v okoliških krajih. Na nastope v Cerknici, Grahovem v Zadružnem domu, na Blokah, v Sodražici in tja do Prezida so se odpeljali s konjsko vprego in lojtrniki. ____________________________________________________________

Telovadke sokolskega društva:

  • Ana Janežič (Vrhnika)
  • Rina Terpin
  • Ivanka Šilc (Vrhnika)
Bilo je avgusta 1938.

____________________________________________________________ Viri:

  • Ana Tomec

Kraj: Vrhnika
Datum:1938
Avtor:neznan
Zbirka: Andreja Tomec
Skenirano: 18. 3. 2012
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d