Skip to content

1964 Rakek – Napotnica za zaposlitev

14. 03. 2013

120712009 No, pa sem na domačem terenu. Pred seboj imamo Napotnico za delo. Tako je Zavod za zaposlovanje pošiljal iskalce dela na razgovor k potencialnemu delodajalcu. Dandanes vse poteka računalniško.

Iz navedene napotnice izvemo marsikaj, kar na današnjih ne piše. Tudi zaradi varovanja osebnih podatkov.

Vpisano je ime in priimek kandidata, rojstni podatki, izobrazba in celo zadnja zaposlitev.

Zakon o delovnih razmerjih iz leta 1957 je urejal tudi pravice delavcev med začasno brezposelnostjo in postavil nekaj določb o posredovanju dela. Kasneje je to področje urejal Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, danes pa Zakon o urejanju trga dela. V letu 1958 je bilo na ljubljanskem območju ustanovljenih sedem posredovalnic za delo. Sklepi in osebne intervencije Upravnega odbora Okrajne posredovalnice za delo za ustanovitev občinske posredovalnice za delo v Cerknici in Loški dolini niso bili uspešni. Nezaposlene osebe s tega območja so morale svoje pravice uveljavljati pri Okrajni posredovalnici za delo v Ljubljani. Šele z Zakonom o službi za zaposlovanje delavcev iz leta 1960 je tudi Cerknica dobila svoj Zavod za zaposlovanje.

120712009zKandidat je bil napoten v Kovinsko industrijo Jelka na Rakeku, kjer je bil tudi sprejet v delovno razmerje. Pa tudi pred to zaposlitvijo je že delal pri njih.

Kovinsko podjetje Jelka Rakek se je 31. marca 1967 razdelilo v dve podjetji: Kovinsko podjetje Kovinoservis Unec pri Rakeku in podjetje Jelka, lesna industrija Begunje pri Cerknici.

Viri:

  • Gantar, I.: Sto let javne službe za zaposlovanje na Slovenskem. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana, 2001.

Kraj: Rakek, Cerknica
Datum: 1. junij 1964

Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 10. 7. 2012
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d