Skip to content

1954 Kozarišče – Z bačvo po vodo

13. 03. 2013

130124548Joškov Tone – Kandare Anton- je vpregel vola, da je z bačvo odšel po vodo v studenec (skədjenc) pred Šmarato, ki se nahaja sredi potoka Mali Obrh (u’brajgə). Med pripravo na domačem dvorišču (Kozarišče 43) ga je slikal sin Janez, ki je na fotografskem krožku, ki ga je leta 1954 obiskoval v Starem trgu pri učitelju Vinku Toniju, dobil na izposojo (na púsodo) črn fotoaprat z mehom.

Sin Janez je povedal, da je posnetek napravil v nedeljo dopoldan, saj oče sicer ni bil tako urejen (zrihtan). Takrat si je nadel celo kravato.

Šmaraški studenec, ki je svojemu namenu služil baje že v rimskih časih, se nahaja sredi potoka Mali Obrh, nekaj sto metrov preden potok priteče pod star, kamnit, obokan most, ki nosi letnico 1886.

Potok večkrat presahne, predvsem v sušnih poletnih mesecih. V deževju pa hitro prestopi bregove in ob večjih vodah prelije celo kamniti most.  Voda v studencu pa ni nikoli presahnila, mi je večkrat povedala pokojna stara mama. Žal ta trditev danes ne drži več tako zagotovo.

130124548-001Vol (vou) svetle barve je vprežen  v lesen jermiček . Oče so nasmejani in v roki držijo leskovo šibo, ki nadomešča  bič (gajžlo).

130124548-002Doma je zmanjkalo vode, zato je oče Anton vpregel voz, oz. prvi del voza, na katerem je bila plehnata bačva.  Z njihovega konca vasi- iz Blatne gase, so po vodo odšli največkrat v šmaraški studenec (skədjenc), za katerega je veljalo, da nikoli ne presahne. Do studenca so dostopali s kozarske strani, iz ceste so malo pred šmaraškim mostom zavili levo, se zapeljali po kolovozu med njivami in travnikom in že so bili pri potoku. Vodo so v studencu zajemali z lesenim korcem na dolgi palici (štilu). Na vrhu bačve je bila luknja, v katero so vtaknili velik lesen lijak za lažje nalivanje. Pred prevažanjem so vrhnjo odprtino zamašili z zamaškom.

Doma so vodo iztočili v škaf skozi drugo odprtino (zamašek) na zadanji, spodnji strani bačve. Vodo so s škafom znosili v čebriček, ki je stal v veži. Ta voda je bila za kuho in za pitje (za rabit in za pit). Z vodo so vedno ravnali zelo varčno (je blu trajba finu mjərkat in šparat), zato se s to vodo ni pralo, perilo se je nosilo k potoku pod vrt (v brajg pod vrt).
Janez se je spomnil, da se je večrtat pripetilo, da je mama vodo tudi sama nosila v škafu na glavi izpod vrta. Takrat si je pri nošnji pomagala s svitkom.

130124548z

Slovarček:

  • bačva: sodček za vodo
  • svitkek:  obročasta, iz blaga narejena priprava za lažje prenašanje bremen na glavi, polnjena z žaganjem ali  plevami (s’pilanco ali plajvam )

Vir:

  • Janez Kandare

Kraj: Kozarišče
Datum: 1954
Avtor: Janez Kandare, Lož
Zbirka: Ana in Janez Kandare, Lož
Skenirano: 24. 1. 2013
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d bloggers like this: