Skip to content

1910 Križna gora – Kapelice križevega pota

23. 11. 2013

Križna gora“… Mi molimo tebe Jezu Kriste, inu častimo te: Kir si skuz toi S. Križ ta svejt odrejšu. Po tem z andohtjo moli en oča naš,  inu Češeno Marijo … za te se z glavo nizku perkloni, inu udari z roko na toje persi, inu reci: usmili se čez nas, o Gospod! Inu toku imaš moliti per usih 14. stacionah”, beremo v navodilih romarjem, zapisanih v Romarskih bukvicah iz leta 1775, napisanih s strani križnogorskega organista Repeža.

Križna goraRomarska pot iz vasi Sveta Ana na Križno goro vodi mimo 13 postaj (stacionov) oziroma kapelic križevega pota. Za zadnjo, 14. postajo, velja cerkev sv. Križa.

Križev pot je bil postavljen leta 1743. Odkar je bil postavljen, se je število romarjev le še množilo.

Kapelice so s časom dotrajale in bile v zelo slabem stanju. Leta 1986 so jih temeljito obnovili. Domačinka, akademska slikarka Stanislava S. Pudobska, je v kapelicah napravila nove slike križevega pota. Iz kovinske tablice – z vrezanim imenom vasi in pritrjene na strehi vsake od kapelic – je razvidno, katera vas od obnove dalje skrbi za dotično kapelico (cvetje, urejenost okolice na dan shoda, vzdrževalna dela). Kozarci imamo na skrbi 7. postajo.
Križna goraAkademska slikarka Stanislava Sluga Pudobska iz Pudoba je v cerkvi sv. Križa napravila tudi pet velikih kopij originalov avtorja Fortunata Berganta. Bergantovi originali oltarnih slik se hranijo v Narodni galeriji v Ljubljani.
121112706zKunstanstalten Josef Mülle, G.m.b.H., München

Ta isti založnik je izdal vsaj še eno razglednico Križne gore, ki smo jo tu že objavili.

Slika je objavljena tudi v knjigi Janeza Kebeta: Križna gora nad Ložem, Stari trg pri Ložu 1987, na strani 29.

Slovarček:

  • andoht: pobožnost
  • stacion: postaja

Viri:

  • Janez Kebe: Križna gora nad Ložem, Stari trg pri Ložu 1987.
  • Ivanka Sterle

Kraj: Križna gora
Datum: pred letom 1926
Avtor: Kunstanstalten Josef Mülle, G.m.b.H., München
Zbirka: Župnišče Stari trg
Skenirano: 13. 11. 2012
Oblika: razglednica

One Comment leave one →
  1. milenatruden permalink
    24. 11. 2013 09:54

    Sem šla v Sveto Ano obiskat mojo sestrično Ivanko Levec, potem pa šla gori na Križno goro. Kapelice so lepe skozi gori za v hrib. Jaz sem samo hodila ne molila. je bilo vroče in daleč za hodit da sem si pokvarila nove čevlje. Krasen razgled na dolino, je od nasprotne strani od Kozarišč.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: