Skip to content

1931 Zlin – Trgovski tečaj

29. 12. 2013

131120796Fotografija na razglednici prikazuje panoramo češkega mesta Zlin, kakršen je bil okrog leta 1930. Fotografija je delo neznanega fotografa na Češkem.

Lojze Gogala je bil po prvi svetovni vojni do leta 1931 pri očetu v Dvorski vasi, kjer je vodil obrt in gostilno ter upravljal trgovino Antona Globočnika, prav tako v Dvorski vasi. Potem se je prijavil za poslovodjo k Bati. Bata ga je sprejel in poslal na specialni trgovski tečaj za prodajo čevljev in pedikuro v Zlin. Zlin leži na Moravskem, vzhodno od Brna in jugovzhodno od Olomouca.

Na zgornjem robu stare razglednice je zanimiv napis, ki ga je oče napisal s “tintnim” svinčnikom: “Koliko je tukaj ljudi in kakšen promet si ne morete misliti. Gre vse po amerikansko”.

131120796-001Oče je šel v Zlin 10. oktobra 1931. V marcu naslednjega leta je postal poslovodja Batove trgovine v Murski Soboti, maja istega leta pa Batove trgovine v Kranju.

Takrat je imel Bata 33 dinarjev dobička pri čevljih, ki so stali 69 dinarjev.

Dobiček je Bata investiral v nove naložbe. Kupoval je gozdove kavčukovcev v Braziliji in širil svoje poslovanje v Ameriko. Pogosto je odprl trgovino s prav tako sposobnim češkim proizvajalcem konfekcije Pehero. Tako si se lahko v eni trgovini oblekel in obul.

Tomaš Bata¸je bil pred prvo svetovno vojno reven prodajalec copat v dunajskih predmestjih. Oblast mu je med prvo svetovno vojno dala opremo za izdelovanje vojaških čevljev. Čevlje je izdeloval tudi po prvi svetovni vojni, tako si je ustvaril imperij. Leta 1933 je zaposloval 30.000 ljudi. Tovarna je bila tako velika, da je v njej vozil tovarniški tramvaj.

131120796-002Bata je bil pravi tovariš, skrbel je za delavce. Otroci zaposlenih so imeli vrtec v tovarni, otroke delavcev je tudi štipendiral.

Vsak poslovodja je moral položiti kavcijo za vrednost blaga v trgovini. Zgrajen je bil tudi sistem, po katerem je bila delavcem dana možnost vlaganja sredstev v tovarniške naložbe.

Bil je prvi, ki je oblikoval cene, katerih enica je bila 9. Še danes se tako oblikovane prodajne cene imenujejo “Batove cene” in se ta sistem oblikovanja cen uporablja vedno bolj in bolj. Osebno je poznal tudi vse svoje poslovodje. Očeta je obiskal, ko je bil še poslovodja v Kranju.

131120796zBatov sin je študiral v Švici, kjer ga je Tomaš bata večkrat obiskal. Po vračanju z zadnjega obiska se je letalo zrušilo in Bata je umrl. Pilot je ostal živ. Govorili so, da bi preživel tudi Bata, če bi sedel spredaj in ne v repu letala. Vodstvo firme je prevzel Batov brat.

Bata je bil prvi, ki je začel izdelovati tako imenovane superge. Takrat so se imenovale »trampke«.

Na hrbtni strani razglednice, ki jo je moj oče pisal svoji materi, sporoča med drugim tudi to, da ima nov naslov, ker je zamenjal hotel.

Kraj: Zlin
Datum: 1931
Avtor: neznan
Zbirka: Dušan Gogala
Skenirano: 20. 11. 2013
Oblika: razglednica

One Comment leave one →
  1. bredasikkens permalink
    4. 01. 2014 23:36

    Zanimivo, da je Bata zacel s supergami. Mislila sem, da so jih je iznasla Superga, ki se danes obstaja.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: