Skip to content

Stareslike v Kulturnem domu Cerknica

30. 01. 2014
by

Stareslike v Kulturnem domu Cerknica

OLYMPUS DIGITAL CAMERA30. 1. 2014 smo v Kulturnem domu Cerknica razstavili enega od prispevkov, ki jih že štiri leta objavljamo na spletni strani Stareslike. Vnaprej bomo posamezne prispevke s pripadajočo fotografijo redno razstavljali na istem mestu. Razstavljeni prispevek bomo menjali dvakrat mesečno, predvidoma na začetku in v sredini meseca. Tako bodo posamezni prispevki na ogled tudi tistim, ki jih ne morejo spremljati preko interneta.

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: