Skip to content

1923 Rakek – Orli

4. 01. 2015

141017654 Rakovški Orlovski odsek je bil eden izmed mnogih na Kranjskem. Največ jih je bilo ravno na Gorenjskem in Notranjskem. Na Dolenjskem jih je bilo tako malo, da se jih ni dalo niti razdeliti na okrožja.

Zveza orlovskih telovadnih odsekov je določila, da mora sleherni vaditelj opraviti vaditeljsko skušnjo. Tudi to je povzeto po Sokolski praksi in prikrojeno potrebam telovadne organizacije, ki dela v glavnem na podeželju, kjer se telovadba ne razvija v enakih mejah zahtevnosti kot v mestu. Za vaditeljsko priznanje je bilo treba izvesti predpisano vajo na drogu in bradlji, ki ju je predpisalo zvezno načelstvo, in na istih orodjih še poljubni vaji, katerih gibe je bilo treba razložiti. Opraviti je bilo treba še skušnjo (izpit oziroma preverjanje znanja) v poveljevanju pri redovnih vajah in posameznih gibih prostih vaj.

Zvezni odbor je začel razmišljati o tem, da bi v podeželskih odsekih, kjer kmečki fantje niso imeli dovolj smisla za orodno telovadbo, vadili streljanje. Težko je bilo namreč najti vaditelja za orodne vaje, za strelske pa je bilo vedno moč najti odsluženega podčastnika.

Glasilo Mladost je že v letu 1909 svetovalo, naj si odseki v zadregi, če že ne gre brez telovadbe in bi fantje na vsak način želeli tudi takšno zabavo, pomagajo na primer z nogometom. V ta namen so objavili kratka navodila igre, načrt igrišča in razporeditev ter naloge posameznih igralcev (golman se je imenoval golmož). Z nogometom se potem niso nikjer ukvarjali.

Glavne vzgojne naloge odseka so bile predvsem vzgoja v strogem katoliškem duhu in podpori Slovenski ljudski stranki. Zato je bilo vodstvo oddelkov, zlasti tajništva, v rokah kaplanov in župnikov, ki so te naloge opravljali tako rekoč po službeni dolžnosti.

Zveza Orlov je vsako leto, enako kot Sokol, predpisala proste vaje, ki so se jih morali naučiti po vseh odsekih in izvajati na javnih telovadbah posameznih odsekov, na okrožnih nastopih in na vsakoletnih zveznih nastopih. Vaje po teži niso dosegale sokolskih. Sestave vaj so bile zelo preproste in nekoliko simbolične, kratke in brez kompliciranih nastopov ter razstopov. Delali so jih navadno le na štetje, brez podtelovadcev, ki so jih včasih poznali Sokoli.

23. avgusta 1925 je Orel na Rakeku organiziral, v počastitev 15-letnice društvenega obstoja, veliko prireditev. Nastopali so telovadci vrhniškega okrožja. Po telovadbi je bila prosta zabava, združena z vrtno veselico, bogatim srečelovom, šaljivo pošto, dražbo in petjem. Igrala je godba Dravske divizije pod vodstvom dr. Čerina. Prireditev se je odvijala na prostoru Zadružne zveze.

Po uspeli prireditvi se je društvo v časopisu Slovenec zahvalilo vsem, ki so pripomogli, da je prireditev lepo uspela. Posebna zahvala je šla tistim, ki so darovali smreke (za mlaje) in hoje, stavili mlaje in storili vse, da so v danih razmerah dosegli najboljši moralni in finančni uspeh.

141017654-001Zadnji desni stoji Ocepkov, Sedita Tone Bombač in Andrej Puntar.
141017654-002Prvi z leve stoji Zidarjev Janez, poleg njega je Krištofov Pepe.
141017654zTone je bil žlahta, zato je zapisano, kateri je.

Viri:

  • Slovenec: političen list za slovenski narod (30.08.1925), letnik 53, številka 195. URN:NBN:SI:DOC-KY4FZ7A from http://www.dlib.si
  • Stepišnik, D. Telovadba na Slovenskem, Oris zgodovine telesne kulture na Slovenskem. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1974.

Kraj: Rakek
Datum: 1923
Avtor: neznan
Zbirka: Volbenk Demšar
Skenirano: 17. 10. 2014
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d bloggers like this: