Skip to content

1923 Iga vas – Odpustnica iz šole

23. 05. 2015

150411877pOdpustnica Lekanove mame je nastala konec šolskega leta 1922/23, ko je končala 5. razredov v mešani osnovni šoli Iga vas, šolski okraj Logatec v takratni Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev in s tem zaključila šolanje. Dne 28. junija 1923 sta odpustnico podpisala učiteljica oziroma razrednica Marija Vilar – je to mogoče tista deklica, ki se je v igovsko šolo vpisala v šolskem letu 1910/11? – in veroučitelj Anton Demšar, o katerem vemo, da je bil doma iz Tržiča, rojen leta 1882 ter da je bil župnijski upravitelj v Starem trgu v letih 1923 in 1924, potem pa je odšel službovat v Mengeš.

Franca Ravšelj iz Viševka je hodila v Šolo Iga vas od 16. septembra leta 1915 do 30. aprila 1923 leta, izvemo iz odpustnice. V tem obdobju je opravila pet razredov. Je bilo takšno obdobje šolanja nekaj normalnega? Je bilo podaljšano zaradi prve svetovne vojne? Je morda za pozen datum zaključka njenega šolanja kriva ponavljalna šola, o kateri je pripovedoval Matevž Mlakar, takrat s Knežje Njive, da jo je po končanih štirih razredih obiskoval vsak četrtek vso zimo in šele tako izpolnil šolsko obveznost? Tisto je bilo še v avstro-ogrski monarhiji, a je ponavljalno šolo očitno podedovala tudi Kraljevina SHS, saj se odpustnica sklicuje na zakone iz leta 1873 in 1883 in omenja tudi ponavljalno šolo. Je deklica kakšenkrat morda zaostala? Kar težko verjamem, zelo bistra je bila. Je bila dalj časa bolna? Ni hodila redno v šolo, ker je morala delati doma?

Sorodnica Lekanove mame, Olga Ravšelj st. iz Viševka, je pripovedovala, kako so morali šolarji med prvo svetovno vojno nabirati robidovo listje za čaj kot pomoč vojakom na fronti. Starotrški otroci, kamor je spadala takrat mala Olga Kandare z Mandrg, pozneje poročena Ravšelj, so ga hodili nabirat med drugim tudi na Loški grad, kjer je bilo robide veliko in so listja pod učiteljevim nadzorom hitro nabasali polne vreče. Je robido nabirala tudi Franca Ravšelj iz Viševka? So šli ponjo v bližnjo Šico ali kam drugam?

Bilo pa je le nekaj let preden je Lekanova mama začela hoditi v šolo, točneje leta 1911, ko je učenec Ivan Mlakar, ki je hodil v 4. razred šole v Iga vasi, v otroški reviji Zvonček objavil Pravljico o nastanku Loške doline. V tem času je bil učitelj v Iga vasi Vilko Mazi, doma iz Črnomlja, poznejši odličen pedagog, surdopedagog in pionir slovenske logopedije*. Je bil on mentor učencu, ki je pravljico zapisal in objavil?

Zanimiv je tudi predmetnik in način ocenjevanja, ki sta razvidna iz osrednjega dela dokumenta. Očitno (še) niso imeli ocenjevanja s številkami. V času mojega osnovnega šolanja so veliko pripovedovali o obdobju, ko je bila najboljša ocena 1 in najslabša 5, obratno kot v našem času … kako smo si včasih želeli, da bi naši cveki čez noč postali najboljše ocene!

150411877p-001 “Vodstvo razredne ljudske šole v Iga vasi pri Ložu” piše na uradnem pečatu, ki je lično odtisnjen na listini.

Viri:

  • Janez Kebe: Loška dolina z Babnim Poljem, založba Družina d.o.o., Ljubljana, 1996
  • 100 let šole v Iga vasi, Zbornik ob 100-letnici šole vIga vasi, Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, maj 2007
  • Milena Ožbolt, Andrejeva stopinja, založba Kmečki glas, ljubljana 2004

Kraj: Iga vas
Datum: 1923
Avtor: –
Zbirka: Marica Pavlič
Skenirano: 11. 4. 2015
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: