Skip to content

1934 Ivanje selo – Cestarji

20. 06. 2015

150313605Udeleženci cestarskega tečaja v Ivanjem selu so se slikali na svojem delovnem mestu. Kmalu za tem je bil v Uradnem listu razpis za delovno mesto:
“Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, dne 27. decembra 1934. I. No. 9640/2. 3019 Razpis. Na osnovi 31. člena zakona o banski upravi se razpisuje v območju sreskega cestnega odbora logaškega službeno mesto banovinskega cestarja, in sicer za progo na banovinski cesti I. reda št. 13 Rakek-Grahovo od km 8-130 do 11-492 s službenim sedežem na Rakeku. Prosilci za to mesto morajo izpolnjevati pogoje iz čl. 2. uredbe o službenih razmerjih državnih cestarjev in njih prejemkih in ne smejo biti mlajši od 23 in ne starejši od 30 let. Lastoročno pisane in s kolkom za Din 5 kolkovane prošnje, opremljene s pravilnimi in zadostno kolkovanimi prilogami (rojstni in krstni list, domovinski list, zadnje šolsko spričevalo, dokazilo o odsluženju kadrovskega roka, zdravniško izpričevalo, nravstveno izpričevalo, potrdilo pristojnega oblastva, da niso bili obsojeni zbog kaznivih dejanj iz koristoljubja, eventualna dokazila o strokovni usposobljenosti), je vložiti najkesneje do 25. januarja 1935 pri sreskem cestnem odboru v Logatcu.”

Dan današnji niti zahteve za direktorje, kaj šele poslance in predsednika vlade, niso tako stroge.

Drugi člen Uredbe o službenih razmerjih državnih cestarjev in njih prejemkih pravi, poleg navedb v razpisu, da so cestarji lahko le državljani Kraljevine Jugoslavije, so duševno in telesno popolnoma zdravi ter razločujejo barve. Biti morajo brezhibnega vedenja.

Prednost pri zaposlitvi so imeli tisti, ki so bili najmanj leto dni zaposleni pri delih za izgradnjo in vzdrževanje cest, so hodili na tečaj za cestarje in opravili predpisani izpit, so bili najmanj leto dni čuvaji železniške proge ali stalni železniški delavci, so bili po poklicu zidarji, kovači, mizarji itd., ali pa so služili v inženirskih četah pri vojski.

150313605-001 Cestarji so bili pomembni državni uslužbenci z mnogimi dolžnostmi in tudi z nekaj privilegiji in kot se za državne uslužbence spodobi, so vsi oblečeni v obleke in v čevljih, zloščenih do visokega sijaja. V času opravljanja službe najbrž ni bilo tako, saj so bile ceste makadamske in domov so prišli utrujeni in prašni ali blatni.
150313605-002 Ko je cestar nastopil službo kot organ državne oblasti, je takole prisegel: “Jaz (ime in priimek) prisezam na vsemogočnega Boga, da bom vladajočemu kralju zvest, da se bom pokoraval državnim zakonom in zakonskim naredbam nadrejenih oblastev, da bom točno in vestno izpolnjeval in opravljal dolžnosti, ki so združene z mojo službo, in da bom čuval in zastopal državne in obče koristi.
Tako mi Bog pomagaj!”
150313605zCestno nadzorstvo pri sreskem cestnem odboru Logatec je na fotografijo pritisnilo svoj pečat, vestna roka pa je z lično pisavo zapisala datum in kraj izvajanja cestnega tečaja.

Viri:

  • Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti Kraljevine SHS, letnik IX, št. 64, stran 505 in 506
  • Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine, Prilog h kosu VI. letnik z dne 2. januarja 1935

Kraj: Ivanje selo
Datum: 9. oktober 1934
Avtor: neznan
Zbirka: Iva Modic
Skenirano: 13. 3. 2015
Oblika: fotografija

One Comment leave one →
  1. 20. 06. 2015 11:53

    V Loški dolini in na Babnem Polju so cestrajem po domače rekli tudi “zogarji”

Dodajte komentar

%d bloggers like this: