Skip to content

1957 Begunje – V razredu

30. 11. 2015

151012107Le redko imamo iz Begunj kakšno fotografijo posneto v razredu. Tudi ta ni bila posneta med poukom, učenci so se posedli skupaj, da so bili vsi na fotografiji.

Na sliki vidimo še stare šolske klopi. Narejeni sta po dve klopi skupaj, da so lahko sestavili potrebno število sedežev. Pod klopjo je bila polica za šolske torbe. V vsaki klopi sta sedela dva učenca. Na klopi je v sredini tintnik – poseben prostorček za stekleničko s tinto – črnilom. Takrat otroci še nismo poznali nalivnih peres ali kemičnih svinčnikov. Pisali smo s peresi, ki so bila zataknjena v posebno držalo. Če si pero pomočil pregloboko v črnilnik, se ga je prijelo preveč črnila in v zvezku je nastala packa. Oh, kakšne težave smo imeli s tistimi peresi!

Stene v razredu so bile pobeljene, spodnji del pa je imel vzorec v različnih barvah, ki so ga naredili s posebnimi valjarčki z vzorcem. Na steni visi plakat, eden redkih učnih pripomočkov, poleg zvezkov in knjig.

Razred je služil tudi kot delavnica za tehnični pouk, za klopmi stoji jerštat – mizarska miza, kjer so fantje dopolnjevali svoje znanje ročnih spretnosti.

Učitelj v razredu je tovariš Vinko Toni, ki je bil tudi ravnatelj šole. Marsikateri učenec si je oddahnil, ko je prišel on poučevat v Begunje.

151012107-001

Spredaj sedita:

 • Anka Stražiščar – Brešča iz Dobca in
 • Milka Bonač – Bonačeva iz Topola.

Fantje so:

 • Slavko Kraševec z Gmajn’ce – Brezje,
 • za njim Janez Kranjec – Krajnč s Kožljeka,
 • Jože Turšič – Tomažičov iz Begunj,
 • Vojko Zrimšek – Ambrožev iz Selščka,
 • za njimi pa Janez Turšič – Turščov s Kožljeka.
151012107-002

 • Spredaj je Marinka Katern – Zrimškova iz Dobca,
 • za njo Francka Debevec – Žogarjeva,
 • Minka Turk – Turkova,
 • Anica Zalar – Gornja Popkova, vse iz Bezuljaka.
 • Zadaj so Rezka Meden – Jagrova iz Topola,
 • Anica Urh – Trantarjeva iz Begunj,
 • Mira Kranjec – Krajnča s Kožljeka.
 • V zadnji klopi sedi Jože Turk – Turkov iz Bezuljaka in
 • tovariš Vinko Toni.
151012107-003

 • Spredaj je Iva Turšič – Turščeva s Kožljeka,
 • zadaj sedita Minka Nared – Francetova iz Dobca in
 • Ivanka Katern – Severjeva iz Bezuljaka.

Slovarček:

 • tinta: črnilo
 • tintnik: črnilnik
 • tovariš: v tistih časih sinonim za učitelja
 • jerštat: eden od izrazov za mizarsko mizo, bolj znana kot ponk

Viri:

 • Francka Debevec, Ljubljana
 • Ivanka Debevec, Bezuljak

Kraj: Begunje
Datum: 1957
Avtor: Vinko Toni
Zbirka: Francka Debevec
Skenirano: 12. 10. 2015
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: