Skip to content

1953 Ljubljana – Tečajnice prve pomoči na izletu

17. 02. 2016

160125502-002Tečajnice prve pomoči v organizaciji Rdečega križa so bile leta 1953 po uspešno opravljenem zaključku na izletu v Ljubljani. Na tečaju sta poučevala Mimi in Vinko Toni in še nekdo, mogoče je bil to učitelj Jenko.

Marija Perušek iz Podcerkve se še spominja skoraj vseh njihovih imen:

Prva vrsta od leve:

 • Ivanka iz Podgore
 • Francka Škrbec, Carova iz Podgore
 • Silva Prevec, Iga vas
 • Vera Truden, Šmarata
 • Vinko Toni, Stari trg
 • Milka Bavec, Ogradarjeva, Šmarata
 • Broni Bavec, Kozarišče
 • Ivanka Prevec, Iga vas
 • Ela iz Vrhnike

Druga vrsta od leve:

 • Enžicova Francka, Vrh
 • Marija Kandare, Šmarata
 • Marija Mihelčič, Babna Polica
 • Dubča Justina, Iga vas
 • Julka Ravšelj, Gornje Poljane

Zadnja vrsta od leve:

 • Francka Špeh, Šmarata
 • Francka Lekan, Podgora
 • Marija Špeh, Kozarišče
 • Marija Gerl, Podgora
 • Ana Martinčič, Šmarata
160125502Rdeči križ si je v tistem času izredno prizadeval za izboljšanje higienskih razmer, zdravstveno vzgojo in izobraževanje iz prve pomoči. Tečaji prve pomoči so potekali vsakih nekaj let po vaseh, šolah oziroma občinah, pozneje pa po delovnih kolektivih, krajevnih skupnostih in tudi v osnovni šoli. Za dekleta na sliki ne vemo, kako dolg je bil njihov tečaj, a udeležba je bila tudi zanje obvezna in hkrati brezplačna. Pozneje so intenzivni 80-urni tečaji prve pomoči potekali tudi v okviru sanitetnih enot Civilne zaščite.
160125502-001Nekatera dekleta s slike sem veliko pozneje srečala v Kovinoplastiki in s ponosom so mi povedale, da imajo že opravljen tečaj prve pomoči.
Fotografija že objavljena na http://stareslike.cerknica.org/2011/07/26/1953-stari-trg-izlet-rk-iga-vas-v-ljubljano/

Viri:

 • Marija Perušek Kandare.

Kraj: Ljubljana
Datum: 1953
Avtor: Vinko Toni
Zbirka: Marija Perušek
Skenirano: 25. 1. 2016
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: