Skip to content

1927 Pudob – Račun od oskerbništva

4. 11. 2016

cer-4-135-543-01-001Anton Kandare, posestnik in trgovec z lesom, Pudob 21, Stari trg pri Ložu je dne 16. 7. 1927 izstavil (ob) “Račun od oskerbništva Mladoletnega Janeza Kotnik iz Lazu št. 1. ” Na obrazcu pod naslovom piše: Plača se v Pudobu, toži v Ložu. Na levi zgoraj je sodni kolek in žig z napisom Okrajno (ali okrožno?) sodišče v Ložu, v sredini zgoraj pa s svinčnikom napisala nečitljiva oznaka. Račun se je ohranil v Zgodovinskem muzeju Slovenije, našla pa ga je dr. Marija Makarovič.

V nadaljevanju je trgovec po zaporednih številkah od 1 do 7 naštel stroške:

1. Ob cenitvi posestva din 100
2. " cenitvi gozda " 100
3. " prodaji lesa " 80
4. " račun v Sodniji 2 krat " 100
5. Sejmi na Rakeku " 125
6. " v Grahovem " 80
7. " 9/11. Današnji dan Sodniji " 30
Skupaj " 615
Od Din 6.500 pol leta im dolgujem še " 225
7/12 in danes " 30
dobim še " 390
——- ——-
" 420
Podpis: Kandare

Toda, lej ga zlomka, videti je, da se je nekdo vtaknil v zadevo in je ob robu tiskovine z drugim svinčnikom in drugačno pisavo trgovčeve zaračunane stroške pošteno zmanjšal, tako da je ob postavki “dobim še” ostalo le še 230 din, namesto pričakovanih 420. Pri postavki 4. je oblastnik ali kdor je že bil, število 2 popravil v 1 in napisal opombo: “Drugič je pa imel slučajno druge opravke”. Na koncu, kjer račun navaja, koliko oskrbovancu Kandare še dolguje, je neznana roka pripisala “obresti” in znesku prištela 2.5.

Kaj in koliko je nazadnje kdo v resnici dobil in ali so bili vsi zadovoljni pa na računu nič ne piše.

Kraj: Pudob
Datum: 16.7. 1927
Avtor: —
Zbirka: Zgodovinski arhiv Slovenije
Skenirano: 19. 3. 2015 (ZAS)
Oblika: skenirana datoteka

No comments yet

Dodajte komentar

%d