Skip to content

1912 Stari trg – Račun za obleko

11. 11. 2016

cer-4-135-537-01V starem trgu pri Ložu je Konsumno društvo dne 16.(?) junija 1912 izstavilo račun gospodu Jožetu Mlakarju iz Iga vasi, ki je za Antona Mlakarja plačal znesek 17 kron in 90 helerjev. Plačilo je potrdil nekdo, ki se je pisal Verbin ali podobno in je svojo potrditev podkrepil s podpisom in obvezno elegantno krivuljo. Tudi ta račun je dr. Marija Makarovič odkrila v Zgodovinskem arhivu Slovenije.

Strošek je nastal za obleko in drugo – tako piše na računu. Kaj je tisto “drugo” ni zapisano, a glavno je, da sta vedela prodajalec in plačnik, in bila s tem zadovoljna.

Ne morem si kaj, da ne bi uživala v teh umetelno oblikovanih obrazcih za tako prozaično rabo, kot je plačevanje računov. Ugibam, kaj je bilo razlog, da so jih delali takšne: potreba po lepem, moda, prestiž, reklama, tržna niša za dovolj agresivne oblikovalce – vse to in še kaj. Zdaj smo zasuti na vsakem koraku z vsem mogočim bliščem in truščem, ampak nič ne prekosi zadovoljstva, ko v tišini iz svojega in brez dolga poravnaš takle eleganten papir in odneseš domov neka solidnega, kar ti bo dolgo služilo in te razveseljevalo … No, recimo. Menda sem malo starokopitna …

cer-4-135-537-01-001Iz glave računa precej izvemo o Konsumnem društvu v Starem trgu pri Ložu, še več pa iz Kebetove knjige Loška dolina z Babnim Poljem iz leta 1996: ustanovljeno je bilo leta 1895 in delovalo kot “vpisana zadruga z omejenim poroštvom”. Imelo je dve “filijalki” v Iga vasi in Ložu, “centrala” pa je bila v Starem trgu.

Račun je bil izstavljen v času vzpona Konsumnega društva, potem ko so leta 1910 postavili lastno stavbo in odprli dve podružnici. Društvo in zadruga sta delovala do leta 1945, ko je bila za vse področje sedanjih občin Cerknica in Loška dolina ustanovljena samo ena nabavno prodajna zadruga na Rakeku. Članstvo se je gibalo od začetnih 311 v letu 1896 preko 680 članov v letu 1923 do 254 članov v letu 1941. Namen te ustanove je bil posojanje denarja po nižjih obrestih in prodaja blaga članom po nižjih cenah, kot jih je imela liberalna konkurenca. Ves čas obstoja Konsumnega društva in posojilnice je zaznamoval srdit strankarski boj med liberalci in klerikalci, ki ni izbiral sredstev za prevlado nad nasprotnikom. Podrobnosti so opisane v omenjeni knjigi.

Danes sta v obnovljenih in razširjenih prostorih nekdanjega Konsumnega društva trgovina s tehničnim blagom in kulturni dom Stari trg.

Viri:

  • Janez Kebe: Loška dolina z Babnim Poljem, zal. Družina, Ljubljana 1996

Kraj: Stari trg pri Ložu
Datum: 16. 6. 1912
Avtor: —
Zbirka: Zgodovinski arhiv Slovenije
Skenirano: 19. 3. 2015 (ZAS)
Oblika: skenirana datoteka

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: