Skip to content

1928 Cerknica – Domovinski list

26. 03. 2017

170206416Danes predstavljamo zanimiv dokument oziroma listino. Domovinski list Martina Klammerja, izdan 21. 6. 1928 s strani cerkniškega županstva, ki je takrat spadalo pod srez (okraj) Logatec. S tem dokumentom se je potrdilo, da ima domovno pravico (pravica do prebivanja) v cerkniški občini. Tak dokument je v sedanjem času potrdilo o prebivališču.

Martin Klammer je leta 1896 prišel iz Avstrije v Dolenjo vas in prevzel naloge poslovodje v oljarni bratov Unterweger. V nadaljevanju se je tu tudi poročil in si ustvaril družino. Takrat so ti kraji spadali pod Kranjsko, le ta pa je bila del Avstro-Ogrske monarhije. Dejansko se je takrat samo preselil iz enega kraja v drugi kraj, država je bila ista. Po razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 je na tem ozemlju nastala Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, s tem pa tudi nove meje, nova oblast in zakonodaja. Zato je bilo potrebno na novo urediti in pridobiti vse dokumente, ki so bili potrebni za življenje v novi državi. Sem spada tudi ta, ki ga predstavljamo danes. Kot eden izmed pogojev za nadaljevanje prebivanja v Dolenji vasi in pridobitve državljanstva novo nastale kraljevine je bilo prav dokazilo o prebivališču. Zato je možno, da je bil Domovinski list izdan prav v ta namen. Nedvoumno si je z njim zakonsko uredil stalno bivališče. Taki dokumenti so se seveda uporabljali tudi v druge namene, kjer je bilo treba dokazovati prebivališče.

V tistih časih je bil mož glava družine, ki je vodil hišno gospodarstvo in je zastopal hišo navzven. Dokument je napisan na Martina Klammerja in je po vsej verjetnosti veljal za vso njegovo družino.

Slovarček:

  • srez: širša teritorialno-politična enota, ki je povezovala več občin.

Viri:

  • Joži Mele

Kraj: Cerknica
Datum: 21. 6. 1928
Avtor: takratno cerkniško županstvo
Zbirka: Joži Mele
Skenirano: 6. 2. 2017
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: