Skip to content

1931 Dolenja vas – Klamerjeva gostilna

4. 08. 2013
by

To je Klamerjeva gostilna v Dolenji vasi, sredi vasi na desnem bregu Cerkniščice. V njej je živela družina Klamer. Med vojno je bila v njej šola za otroke iz Cerknice in okoliških vasi.

Učilnica je bila v gostilniških prostorih, vhod je z desne strani. Na fotografiji sta desno vidni okni učilnice v pritličju.

Med 2. svetovno vojno je zaradi požiga šole v Cerknici pouk potekal v Dolenji vasi pri Cerknici, v Klammerjevi hiši. Edina učiteljica, ki je v tem času poučevala, je bila Klammer Matilda, kasneje poročena Mele. V nadaljevanju sledi o tem prepis iz šolske kronike.

Šolsko leto 1943/44

111026002-002

Matilda Klamer (slikana približno 1930)

Znova je organizirala pouk v Dolenji vas učiteljica Klammer Matilda, po ustnem naročilu partizanske šolske oblasti.

Učiteljico Klammerjevo so bili Nemci takoj po zasedbi Štajerske l. 1941 izgnali z njenega službenega mesta v Križevcih na Štajerskem. Zatekla se je na svoj dom v Dolenji vasi pri Cerknici. Po požigu cerkniške šole je tu uredila šolo v prejšnji gostilniški sobi, ki jo je njen oče dal v brezplačno uporabo. Vpisalo se je 120 otrok, ki jih je razdelila v 4 oddelke. V šolo so otroci hodili zelo redno. Tudi pouk se je vršil redno. Klammerjeva je poučevala celodnevno, dopoldne in popoldne in tudi v četrtkih, tako da je imel vsak razred redno šolo vsak drugi dan. Podpore za šolo ni prejela nobene, razen 2 ducatov svinčnikov, sto peres in 40 zvezkov, ki jih je za najrevnejše otroke poslala partizanska oblast po svojem kurirju. Šolo je brezplačno čistila mati učiteljice, kurivo pa je brezplačno oskrbel njen oče.

Šolsko leto 1944/45

Meseca oktobra je učiteljica Klammer Matilda pričela z rednim šolskim poukom na svojem domu v Dolenji vasi. Pouk je bil tam manj moten, ker je Dolenja vas odmaknjena od glavne ceste. Vpisalo se je 192 učencev. Da so pridobili na prostoru, so otroci iztaknili nekaj starih šolskih klopi v Kravanjevem hlevu, kamor so bile premeščene iz šolske sobe v Kaplaniji, ko so se tja selile begunjske družine. Prevoz klopi so otroci sami organizirali in priskrbeli. Tudi šolske potrebščine so si učenci nabavili sami. Dobavo kuriva so otroci organizirali tako, da je vsak učenec prinesel s seboj po eno poleno. Čistila je šolsko sobo nekaj časa mati učiteljice, nekaj časa pa mati neke učenke.

Klammerjeva je poučevala celodnevno od 8 do 12 dopoldne in od 13 do 17 popoldne, 4 razrede izmenoma vsak drugi dan. Ubožne učence je poučevala brezplačno, ostali so prostovoljno prispevali mesečno 8 do 10 lir.

Med okupacijo je bila vas večkrat blokirana. Ko so zjutraj otroci šli v šolo, je bila pot še prosta, ko pa so se vračali, so jih domobranske straže zadržale do večera, ker so bile v vasi preiskave. Tako je morala kakih štirikrat učiteljica preskrbeti otrokom iz sosednjih vasi kosilo. Večkrat so domobranci pregledali otrokom torbice in zvezke in jih spraševali kdo jih uči in kaj jih uči. Otroci so kljub oviram hodili zelo redno v šolo. Vzrok izostankov je bilo res le pomanjkanje čevljev in bolezen.

Meseca februarja so med otroci 1. in 2. razreda razsajale zelo hude ošpice, ki so za tri tedne motile oziroma ovirale šolski pouk. Dolenjo vas so med okupacijo kontrolirale partizanske in domobranske straže in so včasih tekom ene ure videli dvojne vojake. V neposredni bližini vasi so se vršili številni spopadi in so otroci preživeli mnogo strahu. Te in mnoge druge neprilike so vplivale in ovirale vzgojo in pouk v tej dobi.

Šolsko leto 1944/45 po osvobojenju

Učiteljica Klammer Matilda je najprej poučevala prvi in drugi oddelek nižje osnovne šole izmenoma vsak drugi dan dopoldne v Dolenji vasi št. 10. Pri požaru šole v Cerknici rešeni predmeti so bili spravljeni na podstrešju Branisleve hiše. Učiteljica Klammer Matilda in šolski upravitelj Modic Alojzija sta očistili in prenesli preostali arhiv in knjige v začasno šolsko pisarno.

Izvenšolsko delo učiteljstva

Učiteljica Klammer Matilda je v posebnem 3 tedenskem tečaju pripravljala otroke za sprejemni izpit za I. razred gimnazije. Izpit je napravilo 29 otrok s pozitivnim uspehom.

Fotografija je nastala v začetku tridesetih let 20. stoletja. Klamerjevi so hišo kupili od Stankota Tratnika približno 1931. Gostilna na fotografiji se še imenuje po Tratniku, torej je fotografija nastala pred 1931.

V tej hiši so imeli gostilno tudi Klamerjevi, po vsej verjetnosti pa tudi trgovino.

Viri:

  • Šolska kronika Osnovne šole Cerknica – Slovenski šolski muzej, Ljubljana

Prispevek je napisala: Andreja Mele


Kraj: Dolenja vas
Datum: začetek tridesetih let
Avtor: neznan
Zbirka: Joži Mele
Skenirano: 26. 10. 2011
Oblika: negativ na steklu

Dodajte komentar

%d bloggers like this: