Skip to content

1940 Rakek – Cene Vipotnik na Meščanski šoli

9. 07. 2017

1. razred meščanske šole Miroslava Vilharja na Rakeku z razrednikom Cenetom Vipotnikom v šolskem letu 1940/41.

Na Meščanski šoli Miroslava Vilharja na Rakeku so poučevali številni znani Slovenci: Tone Gaspari, brat slikarja Maksima Gasparija, skladatelj Makso Pirnik, pisatelj Josip Ribičič, pesnik Cene Vipotnik.

Izvestje Državne meščanske šole Miroslava Vilharja na Rakeku za šolsko leto 1939/40 prinašajo naslednjo novico:

Z odlokom gospoda bana dravske banovine IV štev. 8209/1 z dne 15. IV. 1940. je bil postavljen za honorarnega učitelja na meščanski šoli na Rakeku Vipotnik V. Vincencij, dipl. fil,
Vipotnik V. Vincencij, dipl. fil., honorarni učitelj. Poučeval je sl I A, I B, II A, II B; zg III; ze II A; pi II B; tedensko 20 ur.

Slovenski biografski leksikon:

Vipotnik Cene (Vincencij), pesnik, urednik in prevajalec, rojen 11. novembra 1914 v Zagorju ob Savi mizarju Vincenciju in Alojziji r. Robavs, umrl 2. septembra 1972 v Ljubljani. V rojstnem kraju je 1928 končal 8 razredov osnovne šole, 1928–30 (po opravljenem izpitu čez 1. in 2. razred) obiskoval 3. in 4. razred meščanske šole v Ljubljani, tu se je 1930 (po dopolnem izpitu) vpisal v 4. razred II. realne gimnazije. Zaradi socialnih idej, ki jih je bil izrazil v šolski nalogi, je bil 29. aprila 1933 za eno leto izključen iz vseh ljubljanskih srednjih šol, tako da je 6. razred 1933 dokončal v Mariboru, 7. in 8. pa 1933–5 v Ljubljani na I. realni gimnaziji. Jeseni 1935 se je vpisal na filozofsko fakulteto v Ljubljani, 1939 diplomiral iz francoskega jezika in literature. Od aprila 1940 je služboval na meščanski šoli na Rakeku, bil tu kot član odbora OF 29. junija 1942 od italijanske vojske prijet ter odpeljan v koncentracijsko taborišče Monigo pri Trevisu, nato v Chiesanuovo pri Padovi. Po kapitulaciji Italije je konec sept. 1943 v Zagrebu ubežal s transporta, namenjenega v Nemčijo. Ker mu je vrnitev na Rakek preprečila ljubljanska policija, je ostal nezaposlen v Ljubljani; od maja 1944 do marca 1946 je učil na meščanski šoli na Viču, vmes (po osvoboditvi 1945) nekaj časa delal pri propagandni komisiji IOOF. 15. marca 1946 je postal član redakcije SKZ, od 1. junija 1949 do smrti pa je bil urednik pri Cankarjevi Založbi.

V kroniki ljudske šole Rakek (ne meščanske) je o nesrečnem 29. juniju 1942 tale zapis (zapis je nastal po koncu vojne):

na dan sv. Petra in Pavla, 29. junija 1942 so napravili (Italijani op. Perko) veliko racijo in odpeljali skoraj vse moške iz vasi v italijansko internacijo.

Mnogo bolj natančno je 29. junij 1942 (za Unec, podobno je bilo gotovo tudi na Rakeku) opisal v svojem dnevniku Ivan Puntar – Štacnar (stran 516):

Praznik sveti Peter in Pavel zopet strašen dan. Italijanski barbar je v vas pridrvel zjutraj ob 4 uri po starem času z dvema tovornima avtomobiloma oborožen do zob s puškami bombami in strojnicami, razlil se je po vasi in moške jemal iz postelj, imel je kar listo hiš pri katerih jih bo vzel, pri mojem sosedu Šurčku vzel je vse štiri od fanta starega 15 let do očeta starega 50 let, vseh iz vasi pa 17 mož in fantov. Vas vsa preplašena, z jokom in strahom je žalostna kot izumrla. Z grozo gleda v bodočnost kajti Barbar ima vidno namen pokončati ves naš narod.

V Planini je naredil isto, vzel je 60 mož in fantov, pa še župnika. Vasi niso dale za to njegovo zločinsko delo nobenega povoda, storilo ni ničesar, bila je prav pri nas in Planini izredno mirno, a Hun ima načrt iztrebiti, ali bo Bog njemu to dopustil. Vse strašno preganja in ubija še ženske in mladoletne.

Kot zanimivost si poglejmo še učne pripomočke, ki so jih uporabljali učenci pri pouku na meščanski šoli, ki ga je vodil Cene Vipotnik (Izvestje Državne meščanske šole Miroslava Vilharja na Rakeku za šolsko leto 1939/40):

Slovenščina:

1. razred.: Rudolf Wagner in Maksim Rožman: Naša zemlja. (Slov. čitanka za I. razred mešč. šol.)

2. r.: Rudolf Wagner in Maksim Rožman: Naša beseda. (Slov. čitanka za II. razred mešč. šol.) 3. r.: Gaspari-Pečjak-Žerjav: Naši vodniki.

4. r.: Bajec-Kolarič-Rupel-Sovre-Šolar: Slovenska čitanka za IV. razred srednjih in sorodnih šol. II. izd.
Zemljepis:

1. razred: Radivojevič-Flere: Osnovni pojmi zemljepisa za I. razred mešč. šol. 
2. r.: Fr. Fink: Zemljepis za meščanske šole. (Splošni in posebni zemljepis)

3. r.: Prijatelj-Bohinec: Evropa.

4. r.: Orožen: Zemljepis kraljevine Jugoslavije.
Zgodovina:

2. razred: Rudolf Pečjak: Zgodovina za II. razred meščanskih šol.

3. r.: Rudolf Pečjak: Zgodovina za III. razred meščanskih šol.

4. r.: Lazarevič-Flere: Zgodovina Jugoslovanov.

Še nekaj velja omeniti. Cene Vipotnik je dober prijatelj pesnika in prevajalca Jožeta Udoviča. Takole je zapisal Jože Udovič v svoj dnevnik ob smrti Ceneta Vipotnika:

2. 9. 1972. Zjutraj ženski glas: ob 7. uri 20 je naš največji prijatelj, zlat človek in najboljši tovariš, odšel…Pot iz sončnega poletnega zaliva, od modre vode in sonca – v Haranovo deželo. Žalost, žalost. Srečanje z zadnjim nepojmljivim. Grlo se stiska, roka drhti. Takega bivanjskega kontrasta še nisva doživela. Zadnji pogovor pod manjdeljnom, zadnji pogled pred vrati v Piranu, ko je odhajal v Čedad. Nikoli ne vemo, kdaj koga zadnjič vidimo. Nikoli.
France Pibernik. Monografija Jože Udovič. Založba ZRC SAZU 2016; str.309.

Učenke in učenci na fotografiji se danes bližajo 90 letom. Verjetno je zadnji čas, da jih prepoznamo.
Levo spodaj razrednik, pesnik, prevajalec, urednik Cene Vipotnik.
1. razred meščanske šole Rakek 1940/41, razrednik Cene Vipotnik (informacija Tine Bombač).

Viri:

  • France Pibernik. 2016. Monografija Jože Udovič. Založba ZRC SAZU.
  • Izvestje Državne meščanske šole Miroslava Vilharja na Rakeku za šolsko leto 1939/40.
  • Ivan Puntar – Štacnar. 2009. Moje delo, doživetja in pogledi. Dnevnik 1923-1943. Založništvo Jutro.

Kraj: Rakek
Datum: 1940
Avtor: neznan
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 25. 5. 2017
Oblika: kopija fotografije, ki mi jo je iz bogate zbirke dal Tine Bombač iz Rakeka.

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: