Skip to content

1942 – Oklepni vlak

4. 11. 2017

Po naših progah so med drugo svetovno vojno vozila tudi oklepna vozila, ki so le redko kje omenjena, zato navajam nekaj podatkov.

Samohodno železniško oklepno vozilo Littorina Blindata (Li-bli) Aln 556.

Za kontrolo in varovanje železniških prog na ozemlju Jugoslavije, ki so ga leta 1941 zasedli Italijani, so za italijansko vojsko septembra leta 1942 pričeli v tovarni Ansaldo sestavljati tudi oklepne motornike Littorina Blindata Fiat Ansaldo Li-bli. Nekaj teh vozil je vozilo tudi na progah Ljubljanske Pokrajine.

Kot osnovo so uporabili podvozje uveljavljenega motornega vlaka, ki so ga obdali z oklepom iz jeklene pločevine debeline 10 do 15 milimetrov. Vozila so izdelali v različnih serijah, ki so se med seboj razlikovale, saj so zaradi pomanjkanja vgrajevali sklope različnih tovarn.

Vozilo je bilo težko 32 ton, celotna dolžina je bila 13,56 metra, višina brez antene pa je bila 3,06 metra. Motornik je poganjal dizel motor FIAT 355 C. Maksimalna hitrost vozila je bila 80 km/h. Notranjost vozila je bila pregrajena v tri prostore, komandni prostor je bil v sredini.

Osnovno oborožitev sta predstavljali dve tankovski kupoli s topom kalibra 47 mm, model M 13 in številni mitraljezi vrste Breda, model 38 kaliber 8. Po potrebi so bile opremljene tudi z minometi (mortai) in metalci plamena (lanciafiamme). Za komuniciranje z drugimi vozili in štabi je bil oklepni motornik opremljen z radijsko postajo Magneti Marelli RF2 CA. Posadka je štela od 12 do 15 vojakov.

Vozila so bila bogato opremljena z orodjem, rezervnimi deli in opremo.

Ob koncu druge svetovne vojne je veliko teh vozil zaplenila JLA in jih umeščale v različne oblike vojaških formacij. O strokovnem vzdrževanju teh vozil ni mogoče govoriti, saj ni bilo ne sredstev ne znanja. Zadnjo skupino teh vozil so kasirali leta 1957 v Zagrebu. Od teh vozil sta ohranjena le dva oklepna motornika v Muzeju Diego De Henriquez v Trstu, ni pa jasno po katerih progah sta vozila.

Ime Littorina so motorniki dobili po znaku Fascio littorio, ki je bil postavljen na obeh koncih motornika. Zato smatram za nedopustno, da te motornike imenujemo s fašističnim izrazom.

Oklepni avtomobili OM (autoblinde)

29. 4. 1944 sta bila vključena v promet na progah Ljubljanske pokrajine dva oklepna avtomobila (Avtoblindi) OM model 42 kot železniški vozili Ov 1 in Ov 2. To sta bili cestni vozili, toda prilagojeni za vožnjo po železniških tirih. Vozila so bila dolga 5,2 metra in so imela 6 prestav za naprej in 4 prestave za nazaj. Vozila so lahko s hitrostjo do 70 kilometri na uro. Zaviranje je bilo hidravlično kot pri običajnih avtomobilih.

Oboroženi so bili z mitraljezi BREDA 38. Vozili so jih policijski uslužbenci, vodje pa so bili vlakovodje postaje Ljubljana. Oklepno vozilo se je štelo kot progovni voziček. Vožnja teh vozil je imela prednost pred vsemi vlaki. Vozila sta po določbah za vožnjo progovnih vozičkov in sicer na razdalji 200 metrov drug za drugim ali speta skupaj. Če sta vozila ločeno sta bila označena kot OV 1 in OV 2; če pa sta bila speta, sta bila označena kot OV s sovozom.

Slovarček:

  • kasirati: prevzeti
  • Fascio littorio: fašistični simbol, butarica s sekiro

Prispevek je napisal: Karel Rustja.

Kraj: neznan
Datum: okoli 1942
Avtor: neznan
Zbirka: javna skupna raba https://it.wikipedia.org/wiki/File:Littorina_blindata_Libli.JPG#file
Skenirano: neznano
Oblika: datoteka

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: