Skip to content

1930 Rakek – Pogozdovanje

12. 11. 2017

Na sliki so otroci rakovške šole pri pogozdovanju ne vemo katerega hriba. Med njimi je tudi Ana Poženel. Prav tako ne vemo letnice. Iz podatkov, najdenih v arhivih, je razvidno, da so učenci Meščanske šole na Rakeku pogozdovali 30. aprila in 1. maja 1935. Lastnica fotografije meni, da naj bi slika nastala leta 1930. Če se orientiramo na trideseta leta 20. stoletja torej, ne bomo veliko zgrešili.

Nov gozdni zakon so v Jugoslaviji sprejeli 1. junija 1930. Poleg zakona je stopilo v veljavo še dvanajst pravilnikov za nedržavne, devet za državne gozdove in naredba o pogozdovanju Krasa.

Časopis Slovenec pa je leta 1930 objavil vest z Rakeka:

Pogozditev
Izšla je naredba ministrstva za šume in rude, da se bodo vse kraške goličave pogozdile brezplačno, na državne stroške. Seveda pridejo v poštev najprej parcele, ki so občinska last, nato pa tudi privatne in kar hitro naj se oglasi v občinski pisarni, kdor ima kak kos zemlje, ki je primeren za pogozditev ali, če ima gozd, ki je preveč izsekan. Javiti mora številko parcele in koliko ta meri.- O tem se mora takoj poročati na okrajno načelstvo. — Nehote se človek spomni pri tej nad vse hvalevredni odredbi, kako neracijonalno so izsekavali naše gozdove v letih po vojni. Za časa italijanske okupacije so padali pod sekiro kar celi gozdovi, pa tudi potem ni bilo dosti bolje; le malokdo se je brigal za pogozdovanje izsekanih predelov. Če bi šlo tako naprej, ne veni, kako bi bilo kaj z lesno kupčijo pri nas čez par desetletij.

Podatke je zapisala Marta Mele.

Viri:

  • Slovenec: političen list za slovenski narod (14. 08. 1930), letnik 58, številka 185. URN:NBN:SI:DOC-IJFVOR8C from http://www.dlib.si

Kraj: Rakek
Datum: okoli 1930
Avtor: neznan
Zbirka: Marta Mele
Skenirano: 5. 3. 2017
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: