Skip to content

1945 Cerknica – Panorama požganega mesta (1)

11. 01. 2018

Slika, ki jo je izdelal nemški vojni ujetnik Hans, prikazuje Cerknico, kakor jo je bilo moč videti s pobočja Slivnice sredi leta 1945.

Pričevanje o težkem povojnem času, pa vendar narisano tako sveže, barvito in razločno, kot bi šlo za slikanico. Hans je naslikal več vedut trga, v katerem je čakal na odpust iz ujetništva, menda tudi nekaj portretov vaščanov, ki jih je srečeval. To je zgodba o njegovih akvarelih.

Most čez Cerkniščico

Cerknica je konec vojne dočakala v ruševinah. Ohranjenih je nekaj fotografij, ki prikazujejo razdejanje: požgano Veliko in Malo gaso (danes Partizanska in Gerbičeva ulica), nekdanji Žumrov hotel v križišču, v bližini zgradba sodnije, Ljudska šola na klancu, požgana Hranilnica na Placu (danes knjižnica) …
A vsega še nismo videli, recimo požganega Svinjskega rigla, zgradb pri sv. Roku, pa tudi ne tako celovite povojne panorame trga, kot jo prikazuje ta slika.

Požgana šola

Po vojni so bile organizirane delovne brigade, ki so čistile ruševine. Med temi je bila tudi večja skupina nemških vojnih ujetnikov, v cerkniški občini jih je bilo okoli 100, ki so bili razporejeni v enote, imenovane “gradbene baze”. Cerkniško bazo je vodil gradbeni tehnik Bogdan Melihar, ki je ob neki priložnosti opazil risarsko žilico enega od ujetnikov, mu priskrbel takrat dosegljive slikarske pripomočke – najbrž le papir, svinčnik in vodene barvice – in ga angažiral za slikanje.

Tabor in požgana hranilnica

Slikarjeva kasnejša usoda nam v času, ko smo delali to reprodukcijo, ni bila znana, po ustnem izročilu je po “obdobju preverjanja” odšel domov k svojim.

Eno od slik je shranil vodja baze Bogdan Melihar, ki je kasneje postal direktor Biroja gradbeništva Slovenije. V 80-ih letih je organiziral spominsko srečanje nekdanjih “bazistov”, potekalo je v Cerkniški občini z zaključno slovesnostjo v Rakovem Škocjanu. Za izvedbo srečanja je poskrbel Danimir Mazi, ki je kasneje v zahvalo in priznanje prejel prav to sliko in jo nato za dolga leta obesil v pisarno Gradbenega podjetja Gradišče, kjer je bil direktor. Sliko je kasneje restavrirala Jelka Perko, natančno pa smo jo na njegovem domu preslikali za uredništvo Starihslik.

Slovarček:

  • risarska žilica: nadarjenost, veselje do risanja

Viri:

  • Danimir Mazi, Rakek, ustno

Kraj: Cerknica
Datum: 1945
Avtor: Hans Rahn
Zbirka: Danimir Mazi
Fotografirano: 5. 1. 2018
Oblika: reprodukcija slike

Dodajte komentar

%d bloggers like this: