Skip to content

1924 Unec – Izkaz o šolskem napredku

22. 01. 2018

Desetega septembra 1924 je Lucija Ileršič, Unec 68, prvič vstopila v štirirazredno osnovno šolo na Uncu. Do šole ni imela daleč, iz domače hiše je bil lep pogled na šolo, pa tudi cerkev. Le par korakov po klancu navzgor mimo mogočne lipe in cerkve, pa je bila v šoli.

Zanimiv je pogled redov, pa seveda tudi opisi, ki so veljali do zaključka šolskega leta 1924/25. Takrat še ni bilo ocene 5; ocene so se gibale od 1 (najboljša) do 4 (najslabša).
Vedenje: popolnoma pravilno (1), pravilno (2), manj pravilno (3), nepravilno (4).
Pridnost: prav dobra (1), dobra (2), zadostna (3), nezadostna (4).
Napredek: prav dobro (1), dobro (2), zadostno (3), nezadostno (4).
Zunanja oblika pismenih izdelkov: prav lična (1), lična (2), manj lična (3), površna (4).

Prvi razred je takrat poučevala in bila razrednica Ana Melliwa, ki je bila na šoli od leta 1916 do 1936. Učenci so bili ocenjevani dvakrat letno; za prvo polletje konec januarja, za konec šolskega leta pa proti koncu junija. Več kot polovico predmetov je bila ocenjena s prav dobro (1), ostale pa z dobro (2).

Že z naslednjim šolskim letom (1925/26) so bile ocene spremenjene, rekli bi lahko obrnjene na glavo. Dodana pa je bila tudi ocena 5, ki pa jo kot izgleda zaradi navade, ker so bile doslej ocene 1-4 kar niso pričeli takoj uporabljati:
Vedenje: odlično (5), prav dobro (4), dobro (3), neprimerno (2).
Napredek: odlično (5), prav dobro (4), dobro (3), slabo (2), nezadostno (1).

Šolo na Uncu je obiskovala šest let, do zaključka šolskega leta 1929/30, s šolskim letom 1930/31 pa je pričela obiskovati meščansko šolo na Rakeku in z dobrim uspehom dokončala četrti razred 28. junija 1934. Takrat pa so veljale naslednje ocene:
Za uspeh: odlično (5), prav dobro (4), dobro (3), slabo (2), prav slabo (1).
Za vedenje: odlično (5), prav dobro (4), dobro (3), neprimerno (1).
Za pridnost: pohvalno (5), marljivo (3), nemarljivo (1).

Ko že pišemo o ocenah si poglejmo kakšne ocene so veljale v prvih letih dvajsetega stoletja, v obdobju ko je bila tu Avstro-Ogrska (leta 1908):
Vedenje: hvalevredno (1), povoljno (2), primerno (3), malo primerno (4), neprimerno (5).
Pridnost: vztrajna (1), dovoljna (2), zadostna (3), nestanovitna (4), premala (5).
Napredek: prav dober (1), dober (2), zadosten (3), komaj zadosten (4), nezadosten (5).
Zunanja oblika pismenih izdelkov: prav lična (1), lična (2), malo lična (3), nelična (4), nemarna (5).

Na levi strani Izkaza o šolskem napredku v šolskem letu 1924/25 so ocene med 1 (prav dobro)
in 2 (dobro):

 • Vedenje I. polletje 1, II. polletje 1
 • Pridnost I. polletje 1, II. polletje 1
 • Verouk II. polletje 2
 • Čitanje I. polletje 2, II. polletje 1
 • Pisanje I. polletje 2, II. polletje 2
 • Učni jezik I. polletje 1, II. polletje 1
 • Računstvo in merstv. oblikosl. I. polletje 1, II. polletje 1
 • Nazorni nauk in domoznanstvo I. polletje 2, II. polletje 2

Na desni strani Izkaza o šolskem napredku v šolskem letu 1925/26 pa so ocene
med 3 (dobro) in 4 (prav dobro):

 • Vedenje I. polletje 4, II. polletje 4
 • Pridnost I. polletje 4, II. polletje 4
 • Verouk I. polletje 4, II. polletje 3
 • Čitanje I. polletje 4, II. polletje 4
 • Pisanje I. polletje 3, II. polletje 3
 • Učni jezik I. polletje 4, II. polletje 4
 • Računstvo in merstv. oblikosl. I. polletje 4, II. polletje 4
 • Nazorni nauk in domoznanstvo I. polletje 3, II. polletje 4

V drugem razredu so dodani še trije novi predmeti:

 • Risanje I. polletje 3, II. polletje 3
 • Petje I. polletje 3, II. polletje 3
 • Dekliška ročna dela I. polletje 3, II. polletje 4

Kraj: Unec
Datum: 1924 – 1930
Avtor: –
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 8. 1. 2018
Oblika: dokument

One Comment leave one →
 1. Anonimno permalink
  22. 01. 2018 14:54

  Izkaz so dobili le tisti učenci, katerih starši so imeli dovolj denarja, da so si lahko to ”privoščili”. Družine so bile velike. Velikokrat ga še za najnujnejše ni bilo. Starši so se odločali vsak po svoje. Moja mama je npr dobila izkaz, njena mlajša sestrica pa ne.”Ata niso imeli dovolj denarja”, je bil odgovor.

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: