Skip to content

1935 Skopje – Kasarna

24. 04. 2018

Na sliki je kasarna 21. pehotnega polka, ki je bil del Vardarske divizije. V njej je služil tudi brat Ivanke Ostanek iz Planine pri Rakeku, iz njene zapuščine je bilo objavljenih že precej slik.

Vardarska divizija je bila pehotna divizija Vojske Kraljevine Jugoslavije. Sedež štaba je bil v Bitolju (to je menda pravilno po slovensko, ampak se mi precej neumno sliši, zato bom v nadaljevanju uporabljala originalno ime – Bitola). Kot zanimivost – Slovenska vojska nima nobene pehotne divizije. 21. pehotni polk je bil v Skopju, 46. v Bitoli, 47. v Debru, 29. samostojni artilerijski divizion prav tako v Bitoli in 13. Artilerijski polk v Prilepu.

Po nekaterih podatkih naj bi bil datum ustanovitve neznan, po drugih naj bi bila divizija ustanovljena 1. septembra 1939, če pa še malo rudarimo pa vidimo, da je bila ustanovljena že med prvo svetovno vojno morda pa še prej. Leta 1913 je bilo na novem srbskem ozemlju pet divizij, med njimi tudi vardarska, ki jo je regent Aleksander razpustil z vojaškim ukazom z dne 29. septembra 1917 in ustanovil novo »Jugoslovansko divizijo« dobrovoljcev (prostovoljcev). Decembra istega leta je vojni minister sporočil poveljniku Dobrovoljnega korpusa, kako se je vlada odločila o Jugoslovanski diviziji in zapisal, »da se bo dosedanja Vardarska divizija začasno imenovala Jugoslovanska divizija.« Prav tako se je vlada odločila, da bo pod tem imenom ostal tudi cel diviziijski štab Vardarske divizije, ki se je bojevala tudi na Solunski fronti.

Vardarska divizija je bila uničena med aprilsko vojno, ki je znana kot napad na Jugoslavijo. To je bil kratkotrajen napad oziroma vojna med silami osi ter njenimi zavezniki in kraljevsko jugoslovansko vojsko. Do napada je prišlo 6. Aprila 1941 po tem, ko se je jugoslovansko ljudstvo uprlo pridružitvi silam osi. To pa je že tema za h kakšni drugi sliki.

Na pročelju vojašnice je napis z njenim imenom.
Ivankin brat, ki mu ne vem imena, je sporočil mami, da je vse v redu in da je z njim tudi veliko drugih Slovencev.

Viri:

Kraj: Skopje
Datum: 1935
Avtor: neznan
Zbirka: Tončka Jernejčič
Skenirano: 19. 1. 2015
Oblika: razglednica

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: