Skip to content

1973 Begunje – Prvo obhajilo

14. 07. 2019
tags:
by

Ko smo prvič prestopili prag osnovne šole, je bila za nas, ki nismo nikoli hodili v vrtec, bila velika prelomnica. Od rojstva pa do osnovne šole smo večino časa bili doma z starši v brezskrbnosti, daleč od vrveža. Ampak vsega je enkrat konec.
V malo šolo smo šli samo nekajkrat, da je bil prehod v šolo vsaj malo omiljen.

Prihod v prvi razred pa ni pomenil samo, da smo se začeli učiti šolske snovi, ampak smo otroci iz pobožnih družin začeli hoditi še k verouku.

Tako smo se po končanem pouku v šoli samo preselili v sosednjo stavbo. Verouk je potekal običajno dvakrat tedensko v farovžu, včasih tudi v cerkvi. Takratni begunjski župnik je bil Janez Križaj. Vsi ki smo ga poznali, se ga bomo spominjali, saj je bil dolga leta župnika v naši fari. Ni imel svojega prevoznega sredstva, v podružnične cerkve je hodil peš, razen če se je našla dobra duša in mu ponudila prevoz. Bil je vedrega duha, pisal je šaljive zgodbice, ki jih je potem na romanjih in izletih bral na avtobusu. Pisal je tudi pesmi o domačih ljudeh.

Prvarčki smo bili v šoli sprejeti med pionirje, pri verouku pa nas je na koncu šolskega leta čakalo prvo sveto obhajilo. Na to smo se pripravljali, se učili. Na koncu je bilo še preverjanje znanja in tudi spričevalo.

Seveda, kot se za prvo obhajilo spodobi, je bila potrebna nova, svečana obleka. Takrat je bilo treba po takšnih nakupih z avtobusom v Ljubljano. Tam smo obleko izbrali in kupili, potem pa je bila na vrsti šivilja, da je obleko popravila, da se je lepo prilegala.

Da pa ti spomini ne bi zbledeli, je poskrbel fotografski mojster Jože Žnidaršič, ki je tako, kot za šolske slike skrbel, da so bili spomini na prva obhajila in birme ohranjeni na fotografijah.

V begunjski župniji nas je bilo tisto leto dvanajst prvoobhajancev – osem deklet in štirje fantje.

 • Katarina Nared – Dobec
 • Anica Obreza – Selšček
 • Lilijana Matičič – Topol
 • Silvo Tomšič – Topol
 • Mojca Meden – Bezuljak

 • Bogo Opeka – Begunje
 • zadaj stoji tedanji begunjski župnik Janez Križaj
 • Janja Kranjec – Topol
 • Pavel Virant – Brezje
 • Mojca Turšič – Bezuljak
 • Andrej Korošec – Dobec
 • Lilijana Homovec
 • neznana – ni hodila z nami ne v šolo in ne k verouku. Spominjam se, da je bila od drugje in je bila v Begunjah samo pri sv. obhajilu.

Slovarček:

 • pobožen: veren
 • farovž: župnišče
 • fara: župnija

Prispevek je napisal: Andrej Korošec.

Kraj: Begunje
Datum: 1973
Avtor: Jože Žnidaršič
Zbirka: Andrej Korošec
Skenirano: 3. 7. 2019
Oblika: skenirana datoteka – mail

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: