Skip to content

Cerknica 1973/74 – 5. c razred

15. 07. 2019

Pred nami je 5.c razred iz leta 1973/74. Prišli smo iz podružnične šole Begunje v Cerknico in za vedno postali razred vozačev, razred hribcev. To je bilo včasih kar malo žaljivo in vedno smo bili manj vredni od domačinov. Za razredničarko smo dobili Mileno Kvaternik. Razred je štel 21 fantov in 13 deklet, skupaj 34 učencev. Dobili smo tudi nekaj novih sošolcev, ki so prve štiri razrede šolo obiskovali pri Sveti Trojici.

Poleg selitve v drug kraj in drugo šolo nas je v petem razredu pričakala še ena selitev. Selitev, ki se je ponavljala vsako šolsko uro. Iz učilnice v učilnico. V petem razredu smo prešli na predmetni pouk. Kar velika sprememba od prejšnjega, razrednega. In seveda, dobili smo tudi prvič tuj jezik-angleščino. Pri angleškem pouku smo imeli tudi angleška imena. Ta so nam bila zelo zanimiva, zato ni čudno, da so se pojavila tudi med podpisi na zadnji strani slike. Vili Šivec je bil Bill in Iztok Korošec Steve.

Sedijo:

 • Janez Korošec,
 • Roman Hribar in
 • Franc Lenarčič.

Druga vrsta:

 • Slavko Intihar,
 • Dušan Primožič,
 • Niko Zalar,
 • Jože Intihar in
 • Marija Sernel.

Tretja vrsta:

 • Jože Meden,
 • Janez Borštnik,
 • Franc Matičič,
 • Franci Popit in
 • Janez Jernejčič.

Sedijo:

 • Janko Pirman,
 • razredničarka Milena Kvaternik in
 • Marija Petrič.

Druga vrsta:

 • Tončka Otoničar,
 • Silva Korošec,
 • Marta Intihar in
 • Mihaela Seljak.

Tretja vrsta:

 • Janez Jernejčič,
 • Miro Nared,
 • Dušan Pirman,
 • Janoš Purkart in
 • Vojko Turšič.

Sedijo:

 • Sonja Petrič,
 • Magda Štritof in
 • Cvetka Mestek.

Druga vrsta:

 • Marja Tekavec,
 • Zdenka Štritof,
 • Bojana Bavdek in
 • Martina Kranjec.

Tretja vrsta:

 • Janez Klančar,
 • Berto Hribljan,
 • Iztok Korošec in
 • Vili Šivec.
Zanimivi podpisi. Bill, Steve – naj se vidi, da obvladamo angleščino.

Viri:

 • Martina Mele

Kraj: Cerknica
Datum: 1973/74
Avtor: Jože Žnidaršič
Zbirka: Martina Mele
Skenirano: 17. 12. 2018
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: