Skip to content

1880 Ljubljana – Stric Ivan

20. 09. 2019

Na sliki je Ivan (tudi Janez), sin mojega prapradeda Andreja z Unca, brat mojega pradeda Maksa in stric mojega deda Janeza. Zabeležke na hrbtni strani je zapisal moj oče Marjan. Bilo je pred leti, ko nama je ded pokazal družinske fotografije, moj oče pa je po dedovem spominu zapisoval podatke. Fotografijo strica Ivana (nalepljeno na karton) je v svojem ateljeju posnel Vincenz Lobenwein, najverjetneje v Ljubljani v hotelu Slon (Hotel Elefant). Sklepam, da je fotografija nastala med leti 1880 in 1882, saj menim, da ima Ivan na njej največ petindvajset let.

Andrejevi sinovi so se poročali z Vičičevimi dekleti iz Postojne, moj praded Maks z Josipino, njegov brat – stric Ivan pa z Leopoldino Vičič, ko je že skoraj dopolnil šestindvajset let. 

O stricu Ivanu ne vem skorajda ničesar. Šele v novejšem času sem iz dostopnih virov lahko izvedel vsaj nekaj več o njegovi družini. Ivan in Leopoldina sta sodelovala pri predstavah amaterskega gledališča v Novem mestu [1]. Ivan je bil še notarski kandidat, ko se jima je v Postojni rodila hči Mileva, kasneje poročena Zakrajšek [2], slovenska gledališka in filmska igralka ter violinistka. Imela je uspešno gledališko kariero in odigrala tudi nekaj vlog v slovenskih filmih. V prvem slovenskem zvočnem celovečernem igranem filmu Na svoji zemlji (1948) Franceta Štiglica je odigrala vlogo matere Angelce.

Na tej sliki je stric Ivan že nekoliko starejši. Posnel jo je Josef Anner, ki je za Vincenzom Lobenweinom leta 1884 prevzel njegov fotografski atelje v hotelu Slon v Ljubljani [3].

Viri:

Kraj: Ljubljana
Datum: med leti 1880 in 1882
Avtor: Vincenz Lobenwein in Josef Anner
Zbirka: Janez Lavrenčič
Skenirano: 18. 11. 2015
Oblika: 2 Carte de visite (vizitka)

No comments yet

Dodajte komentar

%d