Preskoči na vsebino

1956 Cerknica – Ustanovitev Združenja šoferjev in avtomehanikov

6. 02. 2020

Leta 9. 4. 1955 je bila ustanovljena podružnica Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Postojna. Že meseca maja 1956 pa je bila ustanovljena sekcija ZŠAM Cerknica v okviru tedanje podružnice Postojna. Sekcija je delovala do leta 1961, ko je prišlo do registracije samostoj­ne podružnice ZŠAM Cerknica. Ta je bila vpisana v register delujočih društev Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana 30. 6. 1961 pod številko 03-S-12902/1-61.

Na sliki prvi upravni odbor, od leve: Janko Vidrih, Janez Mele (Primšar), Ivan Furlan Frlan, Franc Ban, Janez Lovko, Ivan Knap.

V obdobju 1961 do 1971 se ZŠAM Cerknica v prvi fazi srečuje z vrsto težav, predvsem finančnih in administrativnih. Leta 1963 ima združenje 67 članov. Na predlog takratnega predsednika Jožeta Petrovčiča pristopijo k nabavi prapora in ga 13. 7. 1963 tudi razvijejo. V tem letu nabavijo tudi svojo prvo uniformo.

Na osnovi ankete »Udruženja saveza vozača i avtomehaničara Jugoslavije« posreduje ZŠAM Cerknica februarja 1967 podatke o delovanju združenja. Na osnovi tega je bila izdana »Hronika o udruživanju vozača i avtomehaničara Jugoslavije«. V tej kroniki preberemo, da je bil prvi predsednik Janko Vidrih, sekretar pa Ivan Lovko.

V obdobju 1971 do 1981 število članov narašča od približno 100 članov na 165 članov. Aktivno so vključeni v akcije na republiški ravni kot tudi lokalne. Odmevne so prvomajske parade, poudarek pa je tudi pri opozarjanju na cestno – prometno problematiko. V dopisu skupščini občine 5. 2. 1973 med drugim opozorijo na naslednje probleme:

 • dokončna ureditev prometnega vozlišča pri viaduktu na Rakeku;
 • ureditev peš poti med Uncem in Rakekom ter v Starem trgu s poudarkom na prihod in odhod šolarjev iz šole;
 • nujno določiti v Cerknici parkirni prostor za tovorna vozila, ker praktično sedaj vozniki nimajo kje ustaviti vozila, kaj šele parkirati.

Kako znane so nam te ugotovitve!

Po letu 1981 število članov še narašča in je štelo leta 1991 okoli 210 članov. Po tem letu članstvo tako na republiški kot lokalni ravni močno pada. O delu v tem zadnjem obdobju in poslanstvu združenja danes pa kdaj drugič.

Naj ponovim nekaj zgodovinskih dejstev

Zveza Združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije je tradicionalna stanovska organizacija voznikov, avtomehanikov ter prevoznikov in simpatizerjev. Ustanovljena je bila leta 1922 in bo čez dve leti dopolnila 100 let delovanja Danes, jo sestavlja 51 združenj po vsej Sloveniji, v katerih deluje več kot 7500 članov. V svoji dolgi in pestri zgodovini je organizacija vseh slovenskih poklicnih voznikov in avtomehanikov doživljala različna obdobja, v katerih je vedno uspelo njej prilagoditi svoje delovanje različnim izzivom časa.

 • Zgodovina organiziranja šoferskih stanovskih združenj se začne 11. 2. 1922 leta z ustanovitvijo Zveze šoferjev v Ljubljani. To je bila strokovna organizacija, katere osrednja naloga je bila zaščita interesov članstva, priznanje poklica, urejen delovni čas, primerne plače za dostojno življenje in pomoč članom in njihovim družinam. Organizacija je zaživela na celotnem slovenskem prostoru.
 • Prvega januarja 1926 je začel vejati odlok o premestitvi celotnega prometa z leve na desno stran ceste. To šoferjem ni povzročalo večjih težav, saj je bil avtomobilski promet zelo redek.
 • Leta 1930 se organizacija preimenuje v Zvezo šoferjev Dravske banovine.
 • Proti koncu leta 1938 je bila v Ljubljani ustanovljena še ena slovenska šoferska zveza z imenom Volan. Tudi ta je vključevala člane iz celotnega slovenskega ozemlja.
 • Leta 1941 obe organizaciji prenehata delovati. Sedmega decembra 1945 skliče Ivan Kočevar na pol ilegalno posvetovanje. Na sestanku sindikata železničarjev ustanovijo šoferski odsek, ki šteje 23 članov, deluje pa do leta 1948, ko se šoferji osamosvojijo.
 • Danes šoferji in avtomehaniki praznujejo svoj stanovski praznik 13. julij. Na ta dan leta 1943 so motorizirane partizanske enote prišle v Žužemberk in ga osvobodile.
 • Leto 1951 je bilo v organiziranju Zveze Združenj šoferjev in avtomehanikov prelomno.

 

Še nekaj zanimivih mejnikov iz obdobja 1951 do 1991.

1951 – organizacija šteje 1784 članov

1953 – sprejeta odločitev, da bodo v Ljubljani nadomestili tramvaj s trolejbusom

1954 – začenjajo se priprave na gradnjo ceste Ljubljana – Zagreb

1956 – šola za voznike Ježica praznuje 10 let

1958 – ustanovljena Zveza Združenj voznikov in avtomehanikov FLR Jugoslavije

– začetek mladinske akcije na cesti Ljubljana – Zagreb (otvoritev 23. 11. 1958)

1960 – zamenjana so vozniška dovoljenja

1962 – začetek akcije Vzorni voznik in podelitev prvih plaket

– v Ljubljani je urejenih 7 križišč s semaforji

1963 – izdelana je prva uniforma ZŠAM

1965 – sprejet je Temeljni zakon o varnosti prometa (pešci morajo hoditi po levi strani, prej desni)

– ponovno se zamenjajo vozniška dovoljenja

– začenja se razprava o varnostnih pasovih

1967 – podeljenih je že 1165 plaket Vzorni voznik

1969 – Litostroj začne licenčno proizvodnjo vozil Renault

1970 – začetek gradnje avtoceste Vrhnika – Postojna

1971 – objavljen nov Zakon o cestnem prometu

– izdelan je profil poklica voznik motornega vozila

1972 – Zveza ZŠAM Slovenije praznuje 50 let obstoja

– Prometni vestnik praznuje 20 let izhajanja

1974 – odprt je odsek avtoceste Postojna – Razdrto

1976 – podpisan je sporazum med Svetom za preventivo v cestnem prometu in Zvezo ZŠAM Slovenije

– uvedeno je t. i. evropsko poročilo prometni nezgodi

– odprto je letališče Maribor

1977 – izdana nova vozniška dovoljenja

– SPV in ZŠAM organizirata akcijo varnostni pas

1980 – Ljubljana praznuje 80-letnico mestnega prometa

– zgrajen je most na otok Krk

1981 – TAM Maribor začne s proizvodnjo težkega programa gospodarskih vozil

1982 – Zveza ZŠAM Slovenije razvije svoj prapor

1983 – Zveza ZŠAM Slovenije praznuje 60 let delovanja (združuje 67 združenj z več kot 20.000 člani)

1986 – Daimler Benz praznuje 100-letnico avtomobila

1987 – v tem letu je bilo največje število članov ZZŠAM Slovenije in sicer 22.570 članov

1991 – osamosvojitev Republike Slovenije (aktivni so bili tudi vozniki in prevozna podjetja)

Viri:

 • Arhiv ZZŠAM Slovenije
 • Arhiv ZŠAM Cerknica
 • Revija Prometni vestnik
 • »Hronika o udruživanju vozača i avtomehaničara Jugoslavije«.
 • Povezava Stare slike (Metka Dragolič 2011, Dušan Gogala 2011, 2013, 2016, Ivanka Gantar 2014, 2018)

Kraj: Cerknica
Datum: 1956
Avtor: neznan
Zbirka: Miroslav Juvančič
Skenirano: 7. 1. 2020
Oblika: izsek iz časopisa

3 komentarji leave one →
 1. Drago permalink
  7. 02. 2020 07:32

  Je desni res Ivan Knap? tako mi je namreč nekomu drugemu podoben

  Všeč mi je

 2. Ciril Frlan permalink
  14. 07. 2021 07:40

  Na sliki je Ivan Frlan, ne Furlan, prosim da to napako popravite.

  Liked by 1 person

Napiši komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: