Skip to content

1947 Rakek – Alojzij Wimmer (1902–1954)

2. 04. 2020

Alojzij Wimmer se je rodil 6. 5. 1902 v Postojni, očetu Matiji (roj. 19. 2. 1860) in mami Ani Wimmer (roj. Matičič 10. 7. 1861) v številni družini, umrl je 18. 6. 1954 na Rakeku.
Poročil se je z Vido Urbas, po domače Grmkovo z Rakeka.

Alojz Wimmer je bil vsestransko aktiven na več področjih.

S podporo vaščanov so leta 1928 pričeli na Rakeku z zidavo gasilskega doma. Dne 4. 3. 1928 je bil imenovan društveni odbor, v katerem je bil Alojz Wimmer poveljnik GD Rakek. Istega leta 12. 11. 1928 so imenovali še stavbni odbor, kjer spet najdemo Alojza Wimmerja Rakek 92. Gasilni dom so svečano odprli 6. 6. 1930.

Leta 1945 (24. 12. 1945) je bil izvoljen v zadružni upravni odbor NAPROZA (Nabavna in prodajna zadruga Rakek)

Pobudo za obnovo požgane šole je dala organizacija OF, ki je obnovo tudi vodila. Tako beremo, da je bil po frontni liniji 3. 6. 1952 imenovan šolski odbor za obnovitev šole na Rakeku, ki je bila leta 1944 požgana. Za predsednika odbora je bil imenovan Alojz Wimmer, za tajnika Leopold Šegula in blagajnika Mirko Vidrih. Člani so bili: Vinko Svet, Janko Vivoda, Andrej Pirc, Ivan Turšič, Jože Bombač, Vinko Molan in Franc Zorc.

Za praznik republike 29. 11. 1953 je bila svečano odprta obnovljena šola. Otvoritve šole so se udeležili krajani Rakeka, učenci in njihovi starši, učitelji in predstavniki Občine Rakek, ter Okraja Postojna. Svečanosti se je udeležil tudi predsednik Okraja Sežana Danilo Petrinja, ki je imel, kot nekdanji predsednik Okraja Postojna največ zaslug pri gradnji šole kot prvi, ki je dal pobudo za obnovo šole in preskrbel denar. Svečanost je odprl Vinko Molan, član odbora za obnovo šole, daljši govor pa je imel njen predsednik Alojz Wimmer v dolgi železničarski suknji. Sledili so govori predstavnikov Okraja Postojna, sekretar Matevž Hace in predsednik Miro Ileršič ter Danilo Petrinja. Po končanih govorih je Vinko Molan prerezal trak in izročil ključe šolski upraviteljici Franji Jerala. Prvega decembra se je tako začel pouk v novih prostorih. Uradni naziv šole je bil Državna osnovna šola Rakek.

Žal je že naslednje leto 18. 6. 1954, Alojz Wimmer umrl, star komaj 52 let.

Naj za zaključek napišem še eno od pesmi, ki jo je svojim otrokom, vnukom in pravnukom pripovedovala mama Vida Wimmer. Pesem je po pripovedovanju zapisala pravnukinja Mateja.

Kjer Javornik se tiho temni,

nad krasom dviga v zrak lepo,

v čudnem jezeru si znožje umiva

in senči hčer Kancjančico.

Ne daleč tam je holmec mali,

Srnjak preprosto mu ime,

pod njim vasica tiha in mala,

v njej mati me zibala je.

Bil je uslužbenec Jugoslovanskih državnih železnic. Uradni naziv “zvaničnik – merač”.

Na sliki je naslovna stran Uslužbenske knjižice.

Uslužbenska knjižica, izdana 1. 1. 1947 s strani šefa postaje, se je letno potrjevala, vanjo pa vpisovali podatke o spremembah uslužbenskega razmerja. Tako je 1. 2. 1948 napredoval v višjega gospodarskega pomočnika.

Na predzadnji strani je bil izvleček pravilnika.

Slovarček:

  • zvaničnik – merač: uslužbenec – merilec

Viri:

  • arhiv Bojan in Olga Smodila
  • Gantar, Ivanka. 120 let PGD Rakek.
  • Perko, Franc. Vasi v objemu železnice.

Kraj: Rakek
Datum: 1947
Avtor: Jugoslovanske državne železnice
Zbirka: Bojan in Olga Smodila
Skenirano: 29. 1. 2020
Oblika: dokument

Dodajte komentar

%d bloggers like this: