Skip to content

Rakek 1916/17 – Šolsko naznanilo

23. 12. 2020

Šolsko naznanilo iz leta 1916/17.

Šolsko naznanilo dvo razredne mešane ljudske šole Dežele Kranjske, šolski okraj Logatec v šolskem letu 1916/17, ki ga je prejel učenec drugega razreda Mirko Juvančič. Bil je najmlajši od Uglovih fantov.

Naznanilo je zanimivo iz več razlogov. Kot prvo so ocene obrnjene od današnjih. Do leta 1925 so bile ocene obratne: 1 je pomenila izvrstno ali odlično in 5 nezadostno. Po letu 1925 se sistem ocen spremenil: 1 je nezadostno, 5 odlično kot velja še danes.

Poseben poudarek je bil v spodnji tabeli naznanila z naslovom »Pregled redov« v katerem so opredeljene stopnje za predmete: vedenje, pridnost, napredek in zunanja oblika pisnih izdelkov. Ocenjevana so bila četrtletja.

Na zadnji strani je bilo Poučilo roditeljem ali njih namestnikov (Izpis iz zakonov in ukazov). Poleg splošnih zahtev o obveznem šolanju in rednem obiskovanju pouka pa je zanimivo poglavje »Za opravičevalne izgovore šolskih zamud veljajo zlasti«: otrokova bolezen, bolezen oseb istega hišnega gospodinjstva, slabo vreme, če je otrokovo zdravje v nevarnosti, slaba pot v šolo, da se po njej ne more hoditi. Sledi opozorilo, da če se šolski otrok rabi za domača, kmetijska ali obrtna dela, se ta ne štejejo za opravičen izgovor.

Zanimiva je tudi postavka o prepovedi otrok v šoli.

»Otrok, katerega se je bati, da bi s svojo navzočnostjo širil nalezljive bolezni, ni puščati v šolo. Tudi zdravim otrokom ni puščati v šolo, ako se pojavi bolezen v rodbini ali hišnem gospodinjstvu h kateremu spadajo. Medtem ko je zaprt kak šolski razred, se učenci, ki zanje velja ta naredba, tudi drugih skupnih učnih tečajev shodov ne smejo udeleževati.«

Ali vam je to poglavje kaj znano v sedanjem času?

Sledijo še dolžnosti roditeljev ali njihovih namestnikov. Ti morajo šolo v njeni nalogi podpirati, izpolnjevati predpise in naročila šolskih oblast, se ravnati po nasvetih učiteljev, vezano na pouk in vzgojo otrok in priti v šolo, kadar jih učitelj ali šolski voditelj k temu pozove.

Nekaj podatkov iz prispevka Učitelja Ivana Poženela v Kroniki Logaškega glavarstva:

»Po tedanjih krajnih razmerah bila je vas Rakek všolana v Cerknico; toda predolga pot, za otroke dobro uro hoda, posebno v zimskem času, narejalo je zelo neredno šolsko obiskovanje, da, celo mnogokrat bilo je nemogoče otrokom v burji, mrazu in zametih do Cerknice priti. Sprevideli so torej razumni Rakovci, da jim ne kaže drugače, kakor napraviti lastno šolo.

Kupili so v to svrho od posestnika Janeza Vidriha 1881 leta njegovo hišo štev. 24, ter si za silo priredili šolo. V prvem letu je hodilo že v to šolo do 60 otrok.

Dne 15. avg. 1881 bila je služba učiteljeva razpisana in tako jednorazredna šola ustanovljena. Gospod Avgust Kleč, učitelj v Starem trgu pri Loži dobil je to mesto, in nastopil službo dne 16. septembra 1881.

Dne 25. junija 1885 je zdravstvena komisija spoznala dosedanje tukajšnje šolsko poslopje hiš. štev. 24 v spodnjem Rakeku kot nepripravne in nezdrave za šolo.

Prišlo je do odkupa celotne posesti g. Jerneja Tomšiča iz gornjega Rakeka. Komisija iz Logatca je pregledala hišo z vsem tej hiši prepadajočimi poslopji in zemljišči vred ter spoznala da je v vseh ozirih primerna za dvo ali tudi večrazredno šolo.

Na tukajšnji novoustanovljeni dvorazredni ljudski šoli imenovan je bil stalnim nadučiteljem in šolskim voditeljem z dekretom visocega c. kr. deželnega šolskega sveta v Ljubljani od 29. maja 1886 štev. 902 gospod Ivan Poženel in gospica Franja Zemme z dekretom od 4. avgusta 1886 štev. 1474 vis. ces. kr. deželnega šolskega sveta, kot stalna druga učiteljska moč. Dne 16. septembra 1886 otvorila se je novoustanovljena dvorazredna šola.«

Vendar pa so Rakovčani potrebovali vse do leta 1921, da je Višji šolski svet v Ljubljani z odlokom sklenil razširiti dvorazredno ljudsko šolo v štirirazredno. Z letom 1926 pa se razširi v petrazrednico. Na pobudo šolskega upravitelja Josipa Ribičiča pa je Rakek dobil tudi meščansko šolo, ki je začela s poukom 1. razreda oktobra leta 1926.

Povezava prispevki Stare slike: Josip Ribičič (19. 1. 2020); 1953/54 1. razred Rakek (24. 2. 2020); Alojz Wimmer (2. 4. 2020).

Slovarček:

 • šolski voditelj: danes ravnatelj

Viri:

 • arhiv družine Juvančič
 • Logaško okrajno glavarstvo (Ivan Poženel)

Kraj: Rakek
Datum:1916/17
Avtor: Dežela Kranjska, obrazec 1
Zbirka: Miro Juvančič
Skenirano: 9. 6. 2020
Oblika: dokument

2 komentarja leave one →
 1. Tomaž permalink
  27. 12. 2020 11:16

  Stare slike spremljam od vsega začetka in so mi zelo všeč. Motijo pa me ti prispevki kot so očala, torbice, sandale, štikle, obleke, mufi. Upam da vam bo počasi zmanjkalo teh modnih dodatkov.

  • mirojuvancic permalink
   27. 12. 2020 19:28

   Se opravičujem. Vendar upam, da komentar ni namenjen gornjemu prispevku.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: