Skip to content

1967 Ljubljana – Posvetilo Ivana Matičiča Hrvoju Maistru

20. 06. 2020

Eno zadnji Matičičevih obsežnejših del je povest Rezinka,
ki je kot redna knjiga izšla v zbirki Slovenske večernice 117
za leto 1967.

Kot Maistrov borec je Ivan Matičič prijateljeval z Rudolfom Maistrom in tudi njegovima sinovoma Hrvojem in Borutom.

Kot urednik gozdarske založbe pri Zvezi gozdarskih društev Slovenije sem se s Hrvojem Maistrom srečal leta 2011, ko smo pripravljali knjigo referatov Gozdarske ankete (danes temu pravimo posvetovanje), ki se je v dvorani Delavske zbornice v Ljubljani odvijala od 27. 2. do 1. 3. 1941. Devetnajst strokovnjakov (gozdarjev, pravnikov, ekonomistov) je v 21 referatih obdelalo problematiko slovenskega gozdarstva in lesne trgovine. Od zamisli, da bi bila gozdarska anketa že konec leta 1939, se je njena izvedba zaradi priprave na vojno, pogostih vpoklicev referentov na orožne vaje in raznih drugih neodložljivih nalog referentov, zavlekla v leto 1941 in bila izvedena tik pred napadom na Jugoslavijo.

Hrvoj Maister je prispeval referat Nacionalni dohodek gozdarstva Slovenije. Referati so izšli v knjigi na 520 straneh leta 2012 z naslovom Za naš Gozd (tak naslov so oblikovali že leta 1941) – Gozdarska anketa 1941. Zbornik referatov prvega posveta o stanju gozdov na Slovenskem. Knjiga, ki je izšla 71 let po dogodku, je prispevek k zgodovini slovenskega gozdarstva. Vsakega avtorja smo današnjim bralcem na kratko predstavili; takle pa je zapis o Hrvoju Maistru:

Hrvoj Maister

V. pristav, Ljubljana, banska uprava

(2. dec. 1905, Ljubljana – 17. jul. 1982, Pariz)

Pravnik, ekonomist. Na Dunaju doštudiral ekonomijo, v Zagrebu še pravo.

Zaposlen v državni službi (banska uprava), proučeval socialne probleme slovenske vasi.
Po 2. sv. vojni večinoma živel v Franciji.

Ivan Matičič je v knjigo Rezinka zapisal posvetilo: Dragemu, iskrenemu prijatelju Hrvoju Maistru za spomin. Ivan Matičič Lj., 29. III. 1967
Knjigo sem dobil iz ptujskega konca. Že nekaj let zbiram knjige naših domačih Notranjcev s podpisi in še bolj zanimive so, če imajo tudi posvetilo. Pa si jih nekaj poglejmo:

Marička Žnidaršič je pesniško zbirko Nalomljena veja posvetila primariju Brandstetterju, ki je v Splošni bolnici Jesenice med leti 1948-1973 vodil oddelek za interno medicino: Primariju dr Brandstetterju poklanja s toplo mislijo Marička Žnidaršič. Stari trg, v oktobru 1957.

Boris Kralj je v pesniško zbirko Poslavljanja (1991) zapisal svojemu dolgoletnemu električarju: Ladotu, kraljevskemu dvornemu električarju v zahvalo Boris Kralj  

Jože Udovič je v zbirko pesmi Oko in senca (1982) zapisal nesrečnemu, a ustvarjalnemu Francetu Novšaku, slovenskemu novinarju, pisatelju, prevajalcu in slovaropiscu (1916 – 1991): Francetu Novšaku z zahvalo za njegove misli o jeziku. 30. IX. 82 J. Udovič

Matevž Hace pa v knjigi Naši obrazi (1961) takole tajnici pri Kmečki knjižni zbirki: Zdenki Kavčič v spomin tajnici kmečke knjižne zbirke avtor Matevž Hace. Ljubljana 30. XII. 1961

Kraj: Ljubljana
Datum: 1967
Avtor: Ivan Matičič
Zbirka:  Franc Perko
Skenirano: 11. 6. 2020
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: