Skip to content

1940 Rakek – Ustanovitev župnije

21. 06. 2020

Župnija Rakek je bila ustanovljena 1. januarja 1940. V spomin na šestdesetletnico je bila izdana podobica na sliki. Ob tej priliki je v župnijskih oznanilih »Naš Rakek« od 26. decembra 1999 do 10. decembra 2000 izhajala priloga Župnijska kronika. V njej je popisana zgodovina Rakeka, napori za gradnjo nove cerkve, prizadevanja za samostojno župnijo in še mnogi drugi pomembni podatki.

Drugega marca 1939 je na Rakek prišel za kaplana Franc Novak. Takoj se je lotil zbiranja dokumentacije za ustanovitev fare. Prošnjo je poslal na škofijo. Izjavi, potrebni za ustanovitev škofije, sta dala okrajno glavarstvo Logatec in občina Rakek in ju poslala na bansko upravo. Vse to so posredovali na finančno ministrstvo v Beograd. Da je birokracija tekla hitreje, je poskrbel dr. Anton Koščak, tajnik predsednika senata dr. Korošca. Prošnja je bila rešena v treh tednih, kar je rekordno hitro, ne le za tedanji, temveč tudi za sedanji čas. Na podlagi tega je dr. Gregorij Rožman podpisal ustanovno listino nove župnije Rakek 6. decembra 1939. Tako je bila ustanovljena 276. župnija v ljubljanski škofiji in edina, ki je posvečena Srcu Jezusovemu. Za župnega upravitelja je bil imenovan ekspozit Franc Novak. Za novo cerkev in samostojno župnijo si je zelo prizadeval cerkniški župnik Ivan Štrajhar. Želel si je biti prvi rakovški župnik. Žal se mu ta želja ni uresničila.

Na prednji strani podobice je slika Srca Jezusovega. Enaka je na apsidi cerkve. Naslikal jo je Mirko Šubic leta 1944. Jezusov lik je visok 333 centimetrov. Jezusovo srce simbolizira ljubezen do vsega človeštva. Pobudnica njegovega čaščenja je bila francoska redovnica Marguerite Marie Alacoque (Marjeta Marija Alakok). Imela naj bi več videnj, v katerih jo je Jerzus nagovoril in ji razkril svoje srce, ki je gorelo v ljubezni do ljudi. Šele v 18. stoletju je papež Klemen XIII. uradno dovolil čaščenje srca Jezusovega. Srce Jezusovo je premakljiv praznik. Praznuje se na petek osem dni po prazniku svetega rešnjega telesa oziroma tretji petek po binkoštih, ki so 50 dni po veliki noči.

Slovarček:

  • župnija: Po kanonu 115 Zakonika cerkvenega prava je župnija trajno ustanovljena skupnost vernikov v delni Cerkvi, katere pastoralna skrb je pod oblastjo krajevnega škofa zaupana župniku; župnijo ustanovi, ukine ali prenese krajevni škof; zakonito ustanovljena župnija pa je pravna oseba. Namesto izraza »župnija«, ki je v slovenščini mlajšega porekla in se kot izpeljanka iz hrvaške župe pojavi sredi 19. stoletja, se tudi v strokovnem pisanju še vedno pogosto uporablja ljudska izposojenka iz nemščine »fara«, ki pa se je moramo izogibati. S tem izrazom je ljudstvo poimenovalo ne samo župnijo, marveč tudi vikariat ali celo samo cerkev z duhovnikom. Tako je marsikdaj tudi v nemških pisnih virih, ko označba »pharr« ali podobno še ni pomenila župnije, zato moramo biti pri interpretaciji teh virov previdni. (Janez Höfler: O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem)
  • ekspozit: duhovnik, ki službuje na ekspozituri: bil je ekspozit v manjšem kraju
  • ekspozitura: manjša organizacijska enota katoliške cerkve

Viri:

Kraj: Rakek
Datum: 2000
Avtor: Župnija Rakek
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 9. 3. 2020
Oblika: tiskovina

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: