Skip to content

1898 Cerkniško jezero – Jožef Žirovnik, knjiga o jezeru

11. 07. 2020

Jožef Žirovnik (rojen 10. avgust 1860, Zgornje Gorje; umrl: 18. februar 1941, Ljubljana) je leta 1879 dokončal učiteljišče v Ljubljani in kot 24-letni mladenič prišel poučevat na enorazredno ljudsko šolo v Begunje pri Cerknici. Pravi Gorenjec, se je dobro vživel v naše kraje in 11 mladeniških let preživel v Begunjah (1879-1890), najprej kot učitelj na enorazredni ljudski šoli, od šolskega leta 1885/86-1889/90 pa kot nadučitelj.

Zanimivo je, da je knjižico Cerkniško jezero spisal in izdal v Zabavni knjižnici Slovenske matice leta 1898, ko je bil že 8 let (od 1890-1922) nadučitelj v Zgornjih Gorjah pri Bledu. Na 107 straneh je temeljito obdelal Cerkniško jezero z njeno okolico in zgodovino, priloženih je tudi pet fotografij: Cerknica, Velika Karlovica, Drugi (mali) škocijanski most, Veliki škocijanski most (zunaj), Veliki škocijanski most (znotraj) in pregledna karta v merilu 1:40.000, ki jo je izdelal Albert Sitsch. Na karti je za Zelše uporabljeno ime Selice. Knjižica je izšla v nakladi 3200 izvodov. Bila je prva izdana tovrstna publikacija o Cerkniškem jezeru, ki sta ji zatem sledili še Kabajeva in Kunaverjeva.

Še nekaj besedil je napisal in jih objavil Josip Žirovnik, in tako ohranil številne zanimivosti bodočim rodovom iz Menišijskega konca.

  • V knjigi Logaško okrajno glavarstvo (1889) je Žirovnik na dveh straneh  predstavil šolski okoliš Begunje.
  • V knjigi Popis slavnosti katere so se priredile v Logaškem političnem okraju 1888 leta v proslavljanje štiridesetletnice vladanja Nj. Veličanstva presvetlega cesarja Frana Josipa I., ki jo je založilo “Društvo učiteljev in šolskih prijateljev Logaškega šolskega okraja”, pa je Josip Žirovnik predstavil prireditve v Begunjah.

Poglejmo si Žirovnikov zapis o slavnostih, ki so jih ob 40 letnici vladanja Franca Jožefa priredili
v Begunjah:

Slavnost v Begunjah
dné 7. oktobra.

(Popisal nadučitelj Josip Žirovnik).

Slavnost v spomin 40 letnega vladanja Njega Veličanstva presvetlega cesarja Fran Josipa I. obhajala je Begunjska šolska mladina v nedeljo dné 7. oktobra v navzočnosti krajnega šolskega svèta, učiteljstva in mnogobrojnega bčinstva.

Popoludne po božji službi zbrali so se šolski otroci v šoli v sobi I. razreda, čegar prednja stena je bila zagrnjena s cesarsko in kranjsko zastavo, a v sredi je visela podoba cesarjeva z zelenjem ovita.

Najprvo je bil nagovor na šolsko mladino. Govoril je č. g. Matej Kljun, tukajšnji katehet. V svojem govoru — okoli pol ure trajajočem — je kazal na mnogoštevilne dobrote, katere je delila in deli cesarjeva dobrotljiva roka in katerih naj se posebno v veseli dan 40 letnice njegovega vladanja hvaležno spominjajmo. Posebno otroci naj pomnijo, da je presvetli cesar ustanovil ljudsko šolo. Naj tedaj hodijo pridno v šolo in naj se trudijo, da se bodo pridno učili, kar ravno želi naš deželni oče, presvetli cesar. Po prošnji, naj Bog ohrani in obvarje našega presvetlega cesarja še mnogo let, zapeli so otroci z navdušenjem cesarsko pesen med pokanjem topičev.

Potem so učenci deklamovali različne pesni, nanašajoče se na ta dan in sicer:
1. „Cesarjev dan“ (za ta dan zložena); 2. „Živi svetli cesar naš“ ; 3. „Grof Rudolf Habsburški”; 4. „Prisega v naravi”; 5. „Na moje rojake“ ; 6. „Spartanka“ ;
7. „Otrokovo domoljubje“ ; 8. „Otrokova cesarska pesen”.

Po deklamacijah razdelile so se slavnostne knjižice in sicer so prejeli:

II. razred 2. oddelek 20 knjižic »Naš cesar Fran Josip I.«

II. razred 1. oddelek 30 knjižic »Cesar Fran Josip I.«

I. razred 2. oddelek 42 knjižic »Cesar Fran Josip I.«

I. razred 1. oddelek 53 spomenic.

Slavnost je bila s tem končana. Domu gredé prejel je še vsak otrok eno štruco kruha pri šolskih vratih, za kateri kruh so premožnejši možje nekaj goldinarjev darovali.

Vsa slavnost bi se imela vršiti „pri lipcah” na prostem, deset minut od vasi, kjer bi bilo še sajenje cesarskih lip in pogoščenje otrok s sadnim moštom in prosta zabava. A dež nam je zabranil tja iti in vsa slavnost se je morala vršiti v skromnih prostorih šolskega poslopja. Lipe (šest dreves) se bodo sadile v nenavzočnosti otrok, a pri lepem vremenu bodemo šli vsi skup tja, da bodemo prostor, katerega narod že od nekdaj „pri lipcah“ imenuje, krstili „pri cesarskih lipcah“. In otroci, ko bodo že odrasli v može in žene, se bodo z radostjo spominjali onega slavnostnega leta, ko so bile lipe sajene v trajajoči spomin 40 letnega vladanja Njega Veličanstva presvetlega cesarja Fran Josipa I., katerega naj Bog ohrani in obvaruje še mnogo let v srečo svojih zvestih podložnikov.

Viri:

  • Popis slavnosti katere so se priredile v Logaškem političnem okraju 1888 leta v proslavljanje štiridesetletnice vladanja Nj. Veličanstva presvetlega cesarja Frana Josipa I., ki jo je založilo “Društvo učiteljev in šolskih prijateljev Logaškega šolskega okraja”.
  • Logaško okrajno glavarstvo 1889. Izdalo “Društvo učiteljev in šolskih prijateljev Logaškega šolskega okraja”.
  • spletna stran Notranjci

Kraj: Cerkniško jezero
Datum: 1898
Avtor: Jožef Žirovnik
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 11. 6. 2020
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: