Skip to content

1982 Cerknica – Dedek Mraz, ZPM Cerknica

31. 12. 2020

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je bila ustanovljena leta 1953 in že v začetku je v svoje programe, preko različnih komisij (pozneje tudi svetov), vključila delo s predšolskimi in šolskimi otroki ter mladino, se zavzemala za socialno varstvo otrok in družine, ukvarjala z izobraževanjem staršev, skrbela za razvedrilne programe otrok in letovanja.

Uvedli so akcije, med njimi Za dobro igračo, Bralno značko, pohode pionirjev, Kurirčkovo pošto, pionirska tekmovanja, pionirske tabore, srečanja in zbore pionirjev, organizacijo letovanj, novoletna praznovanja – Dedek Mraz in še bi lahko naštevali.

Bogata je bila tudi založniška dejavnost, ki je vključevala izdajo več monografskih in serijskih publikacij kot so Mladi svet (1953-1958), Otrok in družina (1959-2001), Glasilo DPM in Informacije ZPMS.

Dedek Mraz

Svojo nalogo v okviru novoletnih praznovanj vključno z Dedkom Mrazom je iniciativni odbor za ustanovitev ZPM začel že leta 1981. Ta tradicionalna oblika enotnega praznovanja, ki je bila uveljavljena v občini in bila izvedena skupaj z DPM in KK SZDL na terenu, se je tako nadaljevala. Sredstva za darila so bila zbrana preko sindikatov v združenem delu, po ključu 100 din na zaposlenega.

Predsedstvo Zveze prijateljev mladine Slovenije je v začetku leta 1986 opravilo oceno novoletnih praznovanj otrok v letu 1985, na osnovi vprašalnikov poslanih občinskim ZPM. Zanimivo je vprašanje o zunanji podobi dedka Mraza. Usmeritve Zveze so bile že od vsega začetka, da naj bi bil lik dedka Mraza (kučma, obleka) tak, kot ga je upodobil M. Gaspari. Le 13 ZPM je odgovorilo v skladu z danimi usmeritvami. Zato so v Glasilu DPM, da bi poenotili podobo Dedka Mraza, ponatisnili opis kostuma iz publikacije »Dedek Mraz prihaja« (iz dela ZPMS, decembra 1957).

O kostumu Dedka Mraza

(po upodobitvi akademskega slikarja Maksima Gasparija)

Kožuh je narejen iz ovčje kožuhovine, bele ali rjave barve, z navznoter obrnjeno dlako. Sega nekoliko čez kolena in je predvsem na hrbtni strani vezen. Beli kožuhi so bili nekdaj okrašeni z vezeninami, manjši rjavi pa so imeli usnjene aplikacije. Vezenina je bila iz raznobarvne volne in bombaža, okrasi so zajeti iz rastlinstva. Z volno ali bombažem so bili kožuhi vezeni na hrbtni strani, spredaj in spodaj na rokavih v beli, rdeči, zeleni in rumeni barvi. Aplikacije stiliziranih cvetnih listov so izrezane iz barvnega usnja ter obrobljene z rdečo, črno ali drugo barvno debelo volneno nitjo. Ovratnik je zelo velik in spredaj polkrožno rezan. Kroj kožuha je nekako oblike H, spodnji del je zvončasto krojen. Na glavi je polhovka, katere rob je precej visok. Štula gleda precej iznad roba. Za rob polhovke je vtaknjen šopek smrečja, brina, šipka ter trakov v narodnih barvah. Brki naj bodo kratko pristriženi, brada prav tako. Ker je mraz, zato naj ima dedek Mraz na rokah usnjene ali volnene palčnike. V rokah drži dedek Mraz grčavo palico, na kateri naj bo pripet enak šopek kot na polhovki. Torba, bisaga ali gorenjski cekar naj mu visi čez ramo ali na palici. Na nogah naj ima črne visoke škornje, zavihane čez kolena.(glej ovitek publikacije “Dedek Mraz prihaja”.)

Sam sem pri prireditvi dedka Mraza sodeloval prvič kot nastopajoči okoli leta 1956, ko sem bil v njegovem spremstvu škrat, ki je igral na harmoniko. Na Rakeku na postaji (železniški postaji) pa se je zgodila nevšečnost, da so mi prsti premrzli in z igranjem ni bilo nič. Učitelj glasbe Viktor Žnidaršič me je odpeljal k Rychlyjevim, kjer so mi segreli premrzle prste in zopet sem bil v formi.

Trgovsko podjetje je dalo na razpolago kamion, mislim, da je bila Tam pionir, ki so ga oblekli v veliko raketo, na kesonu pa je bil Dedek Mraz s spremstvom. Vozili smo se po takratni celotni občini. Ne bom pa pozabil lika zvezdogleda v črni pelerini in visoko ošiljeno kapo, posuto z zvezdami. V rokah je imel velik daljnogled in je štel zvezde. Bilo je nekako tako: en bilijon, štiri milijarde, 605 milijonov, tritisoč dvestotriindvajset, en bilijon …. In tako naprej. Zvezdogled je bil Peter Suvorov.

Kasneje, od leta 1962, pa sem bil dolga leta izdelovalec in pomočnik pri izdelavi scen in rekvizitov. Ne bom pozabil, kako sem zvaril konstrukcijo za raketo »Apolo 13«, skupaj z Janezom Ovscem pa sva izdelala portal za izložbo igrač. Prireditve so bile takrat vedno z neko vsebino, aktualno za tisti čas. Vloga Dedka Mraza je takrat pripadala Mirku Vidrihu. Zanimivo! Za odsotnost iz dela mi v času gostovanja dedka Mraza po krajih v naši občini ni bilo treba jemati dopusta.

Zveza prijateljev mladine Cerknica

8. 11. 1982 je Občinski svet ZSS Cerknica, OK SZDL Cerknica in Iniciativni odbor ZPM Cerknica posredoval dopis vsem delovnim organizacijam in KK SZDL, o pripravah na praznovanje Dedka Mraza. Tradicionalno obliko enotnega praznovanja, ki je bilo uveljavljeno v občini, naj bi nadaljevali.

Nalogo naj bi prevzela novoustanovljena Zveza prijateljev mladine Cerknica. Ta naj bi prevzela tudi letovanje otrok, Kurirčkovo pošto, pionirske igre, pohode, tekmovanja za bralno značko, zbiralne akcije itd.

OK SZDL in iniciativni odbor za ustanovitev ZPM Cerknica je 17. 11. 1982 na osnovi predloga statuta pripravil razrez za evidentiranje delegatov za sestavo Konference ZPM Cerknica. (Statut sprejet 16. 12. 1982.)

Na ustanovni konferenci so bile v Izvršni odbor izvoljene: Cveta Levec predsednica, Stanka Grum podpredsednica, Jana Zupančič Juvančič sekretarka, Anica Truden blagajničarka, Zvonka Jerič predsednica sveta za organizacijo letovanj, Majda Marc predsednica sveta za delo s pionirji, Vika Tornič predsednica sveta za predšolsko vzgojo in sodelovanje s starši. V nadzorni odbor pa Zofija Obreza, Marija Orel in Marjana Urbas.

Sprejeli so tudi program dela za leto 1983.

V tem obdobju so na šolah delovali Pionirski odredi:

– Pionirski odred Turšič Ivan – Iztok, Rakek
– Pionirski odred Rudolf Maister, Unec
– Pionirski odred Ljubo Šercer, Cerknica
– Pionirski odred Popek Alojz – Vandek, Begunje
– Pionirski odred 11.maj, Grahovo
– Pionirski odred Kovač Slavko Smeli, Stari trg
– Pionirski odred Snežnik, Iga vas
– Pionirski odred Tone Šraj – Aljoša, Nova vas
– Pionirski odred Tone Cimprič, Babno polje

 

Društvo prijateljev mladine Rakek

Ustanovna skupščina Društva prijateljev mladine Rakek (DPM) je bila 2. 2. 1983. V izvršni odbor so bili imenovani: Jana Zupančič Juvančič predsednica, Ivanka Matičič tajnik, člani: Anica Truden, Roman Gorjan, Tončka Jernejčič, Franc Štefančič, Majda Marc, Anita Albreht in predstavnik mladine.

Ustanovili so tri svete:
– Svet zveze pionirjev, za predsednika Roman Gorjan;
– Svet za predšolsko vzgojo in delo s starši, predsednica Tončka Jernejčič;
– Svet za letovanje in rekreacijo otrok in mladine, predsednik Franc Štefančič.

Na prvi seji IO DPM Rakek so obravnavali priprave na sprejem pionirjev in praznovanju Dedka Mraza.

Sprejeli so tudi Pravila Društva prijateljev mladine Rakek in predlog programa dela za leto 1983. V razpravi je Roman Gorjan povedal, da je pred leti že delovalo DPM Rakek. To društvo je bilo tudi ustanovitelj Glasbene šole na Rakeku.

Izkaznica Zveze prijateljev mladine iz leta 1955.
Izkaznica Angelce Juvančič, na žigu piše Društvo prijateljev mladine Občina Rakek.

Slovarček:

  • DPM: Društvo prijateljev mladine
  • ZPM: Zveza prijateljev mladine
  • KK SZDL: Krajevna konferenca SZDL
  • KK, OK: krajevna konferenca, občinska konferenca; organi nekdanjih družbenopolitičnih organizacij
  • SZDL: Socialistična zveza delovnega ljudstva, nekdanja politična organizacija
  • IO: izvršni odbor
  • ZSS: Zveza sindikatov Slovenije

Viri:

  • Glasilo DPM, februar 1986.
  • Arhiv Jana Zupančič Juvančič

Kraj: Cerknica, Rakek
Datum: 1982
Avtor: neznan
Zbirka: Miroslav Juvančič
Skenirano: 16. 12. 2020
Oblika: razglednica, dokument

Dodajte komentar

%d bloggers like this: