Skip to content

Cerknica 1978/79 – 5. b razred

8. 11. 2021

V šolskem letu 1978/79 je imela osnovna šola Cerknica kar štiri razrede petarjev. Danes bomo predstavili 5. b razred, z razredničarko Danijelo Razdrih. V razredu so tako učenci iz matične šole kot tudi učenci iz podružnične šole Begunje. Pri sestavi štirih razredov so pomešali tako domače tri razrede in seveda vozače. In prav za vozače je bil to stresen dogodek. Prideš v novo okolje in dobiš nove sošolce. Zato so se na začetku šolskega leta počutili zelo zmedeno. Bili so zadnja generacija, ki se je med odmori še sprehajala v krogu po šolski avli. To je trajalo še dva do tri mesece. Potem so dobili v uporabo nove učilnice, vse od stare šole proti telovadnici in jedilnico. S tem se je ustavilo sprehajanje po avli. Malico so imeli potem v jedilnici. Med odmori so hiteli le še iz razreda v razred, saj je vsak predmet dobil svoj prostor in vsak učitelj svoj kabinet. Vsak začetek je težak, dokler se ne navadiš na nov red.

Prva vrsta:

 • Zdenka Španič (Cerknica),
 • Jerica Otoničar (Ponikve),
 • Jasna Kočevar (Dolenja vas),
 • Vida Mevc (Zelše),
 • Maja Dragolič (Cerknica) in
 • Marjana Mele (Zelše).

Druga vrsta:

 • Irena Turšič (Bezuljak),
 • razredničarka Danijela Razdrih,
 • Leon Kebe (Cerknica),
 • Matjaž Bavdek (Cerknica) in
 • Toni Čepin (Cerknica).

Tretja vrsta:

 • Gorazd Kebe (Cerknica),
 • Sandi Mramor (Cerknica),
 • Milan Mele (Cerknica),
 • Drago Tavželj (Cerknica) in
 • Dušan Turšič (Cerknica).
Prva vrsta:

 • Mojca Pirman (Cerknica),
 • Bogdana Zgonc (Otave),
 • Leonida Tekavec (Tavžlje) in
 • Marija Pirman (Mramorovo).

Druga vrsta:

 • Jože Mele (Zelše),
 • Jože Urbas (Cerknica),
 • Boštjan Šmalc (Cerknica) in
 • Berta Meden (Bezuljak).

Tretja vrsta:

 • Vlado Gerbec (Cerknica),
 • Andrej Martinčič (Dolenje Jezero),
 • Ciril Srnel (Sveti Vid),
 • Jože Perušek (Bečaje) in
 • Izidor Baraga (Cerknica).
Nekaj je.

Viri:

 • Berta Stražišar

Kraj: Cerknica
Datum: 1978/79
Avtor: Jože Žnidaršič st.
Zbirka: Berta Stražišar
Skenirano: 5. 10. 2021
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: