Skip to content

1950 Zali Log – Anton Hribar-Korinjski (4)

8. 02. 2022

Pred časom smo objavili tri prispevke o Antonu Hribarju – Korinjskem. Takrat so nekateri bralci izrazili željo, da bi objavili tudi kakšno njegovo pesem. Bi jo, a nismo imeli ustrezne slike. Sedaj smo sliko našli. Korinjski je izdal dve pesmarici. V drugi je ena sama pesem oziroma je to že kar ep z naslovom  Županova Minka. Izbrala sem pesem iz prve knjige s tematiko, ki jo je obravnaval že Prešeren, poznana pa je tudi v okolici Cerkniškega jezera.

Povodnji mož

Je pod slap šumeči
Dekle prat hodilo;
Prepevaje pralo,
Dolgo se mudilo.

Mati pa jo kara:
»Tje mi prat ne hodi!
Mož povodnji biva
Tam pod slapom v vodi.«

Dekle odgovarja:
»Tamkaj sama bivam,
Torej se za mesto
Boljše ne prerivam.

Tam je voda čista,
In zato tam perem;
Tam je kraj prisrčen,
Boljšega ne vberem.«

Dekle k slapu hodi,
Pere kot popreje;
Glasno preje pela,
Poje zdaj glasneje.

Pride z belim platnom
Tje ob zlati zori,
Poje v slap šumeči,
Kakor vila v gori.

A na onem bregu
Strune oglase se;
Deklica utihne,
Širi ji srce se. —

Pa zagode godec
Pesem čarno-milo,
Da mladenko vleče
S čudovito silo.

Platno ji odpade,
Zre in prisluškuje;
Godec pa po valčkih
K nji se približuje.

Prime jo za roko —
Ponor se razkrije —
Z njo gre v zlate hrame,
Voda spet se zlije.

Iz vode peneče
Jaden vsklik glasi se –
Voda pa čez skale
Kot poprej vali se . . .

Tam za drugo vrbo
Pa pero perice,
Pohite pogledat —
Ni je več družice …

Viri:

  • Hribar – Korinjski, A. Popevčice milemu narodu I.. Celje: Tiskal Dragotin Hribar, 1898.

Kraj: Celje – pesmarica; fotografija neznano, mogoče Zali Log
Datum: pesmarica 1898, slika 1950 ?
Avtor: pesmi A. Hribar, slike – neznano
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 26. 9. 2021
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: