Skip to content

1976 Velike Bloke – Staro se umika novemu

15. 04. 2022

Izobraževanje gasilcev, gradnja domov, nakup in obnavljanje gasilske opreme je stalno delo v vseh gasilskih društvih. Osnovno gašenje požarov se še vedno največkrat opravlja z vodo. Zato so potrebne zaloge vode v potokih, jezerih, vodohramih in ustrezno dimenzionirani vodovodi z nameščenimi hidranti. Danes ne gre brez zmogljivih črpalk in cistern nameščenih na gasilska vozila, pri gašenju v naravi pa se uporabljajo tudi helikopterji in namenska letala. Pred sto leti so bile gasilske brizgalne nameščene na prirejene vprežne vozove z ročnim črpanjem vode, kot jo vidimo na današnji sliki.

Leta 1974 je PGD Velike Bloke ob starem gasilskem domu sredi vasi, namesto starega lesenega stolpa, zgradilo nov, zidan stolp, namenjen namestitvi sirene in sušenju cevi. Sledila je pridobitev zemljišča okoli starega doma in nato gradnja novega, ki je bil v glavnem končan do leta 1980. V tem času je bila gasilska oprema društva shranjena v začasnih prostorih po vasi. Staro brizgalno, ki ni bila več v uporabi, so gasilci spravili v Stebrov skedenj, ki je stal ob domačiji in mlinu pod Liscem. Pot stare brizgalne v pokoj vidimo na današnji sliki.

To brizgalno je društvo iz Velikih Blok nabavilo kmalu po ustanovitvi. Izdelana je bila v tovarni Konrad Rosenbauer, Feuerloeschgeraete Fabrik, Linz/ Donau. Zgodovina firme Rosenbauer iz Zgornje Avstrije je tesno povezana z razvojem gasilstva v zadnjih 150. letih. Model brizgalne, ki so ga kupili gasilci iz Velikih Blok, se je izdeloval v letih po 1. svetovni vojni. Poleg te brizgalne je imelo društvo tudi manjšo, prav tako ročno brizgalno neznanega izdelovalca. Za pogon teh brizgaln je bilo potrebno veliko krepkih gasilcev. Staro Rosenbauerjevo brizgalno je moralo poganjati osem mož. Menjavali so se na 10 do 15 minut. Lahko si mislimo, koliko moštva je moralo biti prisotnega, da so lahko gasili nekaj ur.

Prvo motorno brizgalno je na Blokah nabavilo novovaško društvo leta 1930. Izdelana je bila v ljubljanskih Združenih livarnah in zvonarnah (nekdanje livarne Samassa) in je imela 36 konjskih moči. Ko so Italijani 5. junija 1942 požgali gasilski dom v Novi vasi, je ob vsej drugi opremi in arhivu zgorela tudi ta črpalka. Celo ožgane zidove so po požaru Italijani porušili. Nekaj delov črpalke so vaščani le rešili in pet let je po vojni mojster Anton Mele iz Cerknice potreboval, da je iz teh delov in starega motorja Chevrolet do leta 1954 izdelal novo črpalko.

Društvo iz Velikih Blok je prvo prenosno motorno brizgalno kupilo po letu 1960. Izdelana je bila v Tovarni motorjev v Škofji Loki in se je imenovala Savica. Tej sta sledili prenosni motorni brizgalni Rosenbauer in nato Zigler. Danes društvo, ki sicer spada v visoko II. kategorijo, razpolaga s kombiniranim vozilom VW – GVM za prevoz moštva in opremljeno z brizgalno Zigler ter sodobno gasilsko vozilo, tovornjak Mercedes GVC 24/50, opremljeno z zmogljivo brizgalno Rosenbauer ter 5000 litrsko cisterno.

Staro vprežno brizgalno Rosenbauer so na eno njenih zadnjih poti v Stebrov skedenj peljali pripreženo kar na takratni gasilski kombi. V akciji so sodelovali od leve: poveljnik društva Jože Modic – Joškotov, predsednik Mirko Doles – Randolcov, na mestu kočijaža sedi gospodar opreme Tone Anzeljc – Blažov. Zadnje poglede je brizgalni namenil Viktor Meden – Marentov. Sodeloval je tudi takrat 6-letni Matjaž Modic – Jožkotov, sedanji predsednik PGD Velike Bloke. Kri res ni voda! Fotografiral je Lojze Škrabec ml. – Malizjev. Ustavili so se pred vhodom v Lipetovo gostilno, da so po stari gasilski navadi pogasili najhujšo žejo.

Žal je Stebrov skedenj skapal in gasilci so brizgalno ponovno preselili tokrat najprej v eno skladišč zapuščene vojašnice, danes pa je spravljena v enem od hangarjev v obrtni coni, v kar se v zadnjih letih spreminja vojašnica. Tu, skupaj z ročno brizgalno neznanega izdelovalca, čaka boljših časov. Morda bo ob stoti obletnici društva obnovljena pričala o dolgi zgodovini gasilstva na Blokah.

Slovarček:

  • skapal: podrl se je sam od sebe, od starosti in nevzdrževan

Viri:

  • Mirko Doles, Velike Bloke
  • Jože Jakopin, Velike Bloke
  • Matjaž Modic, Velike Bloke
  • Kronika PGD Nova vas

Kraj: Velike Bloke
Datum: 1976
Avtor: Lojze Škrabec ml.
Zbirka: Mirko Doles
Skenirano: 24. 2. 3033
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: