Skip to content

1899 Rakek – Brata Jager (5/3)

16. 04. 2022

1899 PISMO FRANA DOMICELJA

V zbirki je tudi pismo Frana Domicelja z Rakeka napisano
26. 5. 1899.

»Dragi prijatelj!
V malem zaboju pošiljam Vam danes piruhov – kolikor sem jih dobil. Ločeno so zloženi in na vsakem listu je zapisano, od kod so. Ako bodo v umetniškem oziru kaj koristile, me bo zanimalo izvedeti in mi pri priliki lahko svoje mnenje sporočite, za kar Vam bom hvaležen.

Grahovske piruhe vdobil sem pri gospč. Krajčevih – in pri gosp. Likarju nadučitelju tam. Mej (med) Grahovskimi jih je nekaj – t.j. 5 rosa in 2 črna, te je vdobil g. Likar v Lipsenju, drugi so iz Grahovega.«

»Jedno iz mej (izmed) 3-ih surovih jajc sem zaznamoval z št. I. – Poglejte je li na tej risariji kaj originalnega. To bi rad g. Likar vedel. – Poslednji mi je tudi pravil o nekaj stari škrinji, ki ima zelo lepo rezlanje in da je baje zelo stara. Ob priliki Vam sporočim če je škrinjo še vdobil; rekel mi je da je mogoče vže razbita.

Lepi piruhi – t.j. risarija je na onih iz Loža. Tam jih piše neka žena, nisem pa mogel poizvedeti, je le analfabetinja ali ne. – Vsa druga jajca so opisana od tacih, ki so vešči pisave, kolikor so se je naučili v domačih normalkah. Ako Vam sem vstregel s poslanimi količ. Kaj me, bo veselilo. Drugo leto mogoče vdobim še kaj iz tacih hribov. ?eče mi bilo dobiti.

Bode li diploma kmalu gotova? Blagovdobite g. Strnena povprašati! Ko jo konča, pošlje naj jo tu sem meni. – Zagorci bi jo vže radi imeli. – Vam vedno na uslugo, ter Vas prijateljsko pozdravljam.

Pisalo za piruhe pisati imenujejo V Grahovem: štamrglet. V Dolenji vasi: kijačica.«

* * *

Kot zanimivost, tako Fran Domicelj z Rakeka kot nadučitelj Hinko Likar iz Grahovega sta bila tudi čebelarja in člana Slovenskega čebelarskega društva. (Likar ustanovni član od leta 1898, Domicelj pa član od leta 1899).

Jagrove risbe, ki so nastale na podlagi njegovega terenskega dela, ali pa so mu podatke poslali sodelavci – Fran Domicelj z Rakeka, Kristina Modic iz Ivanjega sela, bratranec Tone Primožič iz Žirov in nadučitelj Hinko Likar iz Grahovega – so večinoma nastale v začetku in na koncu zadnjega desetletja 19. stoletja. Glede na izvir prevladuje Bela krajina in Notranjska.

Ohranjen je tudi rokopis o Belokranjskih pisanicah iz leta 1887 Ivana Šašlja.

Viri:

  • Stare slike 1877 Unec – Brata Jager (3)
  • Čaropis na pisanicah (Zbirka pirhov in risb ornamentov s pirhov  iz zapuščine Ivana Jagra na SAZU)
  • Razstava: Brata Jager. Avtorica: Nataša Oblak Japelj, Muzejsko društvo Vrhnika, 2010.

Kraj: Rakek
Datum: 1899
Avtor: Fran Domicelj
Zbirka: SAZU
Skenirano: 11. 3. 2021
Oblika: skenirana datoteka

One Comment leave one →
  1. alojzmazij permalink
    16. 04. 2022 08:23

    Ampak ljudje, kaj pa pisava, rokopis, lepopis! Dandanašnji se skrijemo s vsemi šolami pred g.Domiceljem.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: