Skip to content

Stari trg 1963/64 – 1. razred

19. 05. 2022

Prva fotografija z učenci v dolgi, uspešni karieri, takrat še Marije Žnidaršič, je nastala med cesto Stari trg – Lož in potočkom Brežičkom pod veliko lipo, ki hrani v svoji krošnji veliko nepovedanih zgodb. Zadaj jih objema njihov drugi dom – takrat še stara ljudska šola. Da so se razumeli in dobro počutili v razredni skupnosti, pričajo zadovoljni, nasmejani obrazi in se ne zavedajo, kaj vse jih v življenju še čaka.

Viševčanka Marija Žnidaršič por. Kocjančič – Mika, pod tem imenom je najbolj znana, je bila naša dolgoletna učiteljica prvega razreda, z njim je začela in končala. Na OŠ Stari trg je po končanem učiteljišču v Ljubljani prišla v šolskem letu 1963/64. Njenih prvih pet delovnih let so bila zanjo zelo pestra in naporna. V popoldanskem času je poučevala svoj prvi razred, dopoldan pa je nadomeščala manjkajoče učitelje. Imela je športno vzgojo v petem razredu in deklice v 6. 7. in 8. razredu, po potrebi matematiko v 6. in 7. razredu in zemljepis v 6. 7. in 8. razredu. Eno celo šolsko leto pa je poučevala dopoldan četrti, popoldan pa prvi razred. Živela je za učence – za šolo. Kot dobra pedagoginja in organizatorka dela je uspešno orala ledino.

Prvih devet let je Mika poučevala v stavbi stare ljudske šole, v prostorih bivše nižje gimnazije in telovadbo v TVD Partizan. V novi šoli nasproti zdravstvenega doma in lekarne, ki je bila zgrajena leta 1972, pa je poučevala do upokojitve vedno prvi razred z izjemo treh let, ko je učila drugi razred.

Pri poučevanju je bila strokovna, napredna in natančna. Uspešno je reševala nove izzive (nova matematika, različne metode opismenjevanja …) in se vedno izkazala kot inovatorka. Ker ni bilo ustreznih učnih pripomočkov, jih je izdelovala sama. Najtežje je iz učenca zvabiti najboljše. Ona je to znala. Prav zaradi strokovnosti in in posebnega pristopa do dela z učenci je bila večkrat pohvaljena od šolskih svetovalnih služb.

Izkušnje so jo bogatile in le-te je nesebično prenašala na sodelavce in mlajše učitelje. Bila je mentor mnogim mladim učiteljem na šoli in vodila aktive za prvi razred na šoli in v bivši občini Cerknica.

Aktivno je sodelovala tudi v obšolskih dejavnostih in si vedno in povsod prizadevala za napredek v šolstvu in za dobro ime šole.

  • Stojijo:  Danica Ule, Marta Škrbec, Jože Matevžič, Jože Petrič, Jože Gradišnik – Pušeljc, Toni Kirasič, Štefan Jurkovič, Metka Eržen, Franci Strle in Orlanda Kržič.
  • Čepijo: Sanda Mlakar, Jože Virant, Stane Žagar, Stane Kocmur in Janko Šumrada.

  • Stojijo: Edo Kocmur, Dušan Zalar, neprepoznan, Bojan Kandare, Slavko Zupančič in Tone Plos.
  • Čepijo: Bojan Avsec, Viljem Jakljevič, Vojko Mlakar, Milan Plos in Toni Kočevar.

Kot organizirana in natančna učiteljica pri pedagoškem delu v razredu si je kmalu po upokojitvi uredila album šolskih fotografij po letnicah in jih opremila z imeni in priimki učencev. Tako je tudi album nema priča njenega dela in značaja.

Viri:

  • Marija Kocjančič

Kraj: Stari trg
Datum: junij 1964
Avtor: Jože Žnidaršič st.
Zbirka: Marija Kocjančič
Skenirano: 5. 5. 2022
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: