Skip to content

Cajnarje 1953/54 – Skupinski športni dan na Klinu

27. 06. 2022

Klin je bil travnati hrib nad Kremenco, ki so ga včasih celo kosili. Danes je ves zaraščen. Za 1. maj so na njem vedno zakurili kres. Zaradi primerne oddaljenosti od šole je bil idealna izbira za športni dan. Pohod na Klin in igranje med dvema ognjema. Zato so s seboj vzeli tudi edini športni rekvizit, ki so ga imeli. To je bila žoga. Fantje v travi jo prav zaščitniško čuvajo.

Druščina se je slikala pod vasjo Kremenca. V ozadju je viden daljnovod. Igra z žogo je bila vedno zanimiva. Učenci iz Cajnarjev so šli celo na obisk k učencem šole pri Svetem Vidu. Tudi tam so med seboj tekmovali v igri med dvema ognjema.

Imena sošolcev je posredoval lastnik slike France Rudolf.

 • Jožica Bečaj – Hruškarje
 • Zorka Matičič – Pirmane
 • Franc Tekavec – Slugovo
 • Janez Šivec – Ščurkovo
 • Jože Kocjančič – Hruškarje
 • Vera Kovačič – Milava
 • Janez Kocjančič – Hruškarje
 • neprepoznan
 • Marta Zalar – Pirmane
 • Slavko Kovačič – Hribljane
 • Franc Rot – Kremenca
Spredaj:

 • Danica Kovačič – Milava
 • Marko Vukičevič – Reparje
 • Andreja Bombač – Krušče
 • Lado Zalar – Štrukljeva vas
 • France Rudolf – Kremenca
 • Franja Bečaj – Bečaje
 • Jože Štritof – Cajnarje
 • Lojze Štrukelj – Štrukljeva vas

Zadaj:

 • Tone Zalar – Pirmane
 • Anica Štrukelj – Štrukljeva vas
 • Francka Rot – Kremenca
 • Milka Tekavec – Slugovo
 • skrita pred Milko Tekavec – neprepoznana
 • Ana Zupančič (čisto zadaj samo oči) – Kremenca
 • pred njo Tončka Lah – Štrukljeva vas
 • Ana Kateren – Dobec
 • Ivanka Bečaj čisto zadaj – Hruškarje
 • pred njo Marica Rudolf – Kremenca

 • Stane Zalar – Krušče
 • Janez Tekavec – Slugovo
 • Lado Korošec – Štrukljeva vas

Viri:

 • France Tekavec
 • Slavko Rudolf
 • Jože Kocjančič

Kraj: Cajnarje
Datum: 1953/54
Avtor: neznan
Zbirka: France Rudolf
Skenirano: 17. 1. 2020
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: