Skip to content

1909 Dolenje Jezero – Učno izpričevalo

7. 07. 2022

Zanimivo Učno izpričevalo, ki ga je prejel Jožef Doles iz Mahnetov 9.

Obrazec »Učno izpričevalo« je založila učiteljska tiskarna Ljubljana. Velikost učnega izpričevala je 54 x 42 cm. V primerjavi z Učnim spričevalom iz leta 1924 je manj razkošno.

Jožef se je rodil 10. 2. 1894 očetu Matevžu in mami Tereziji v številčni družini. To je pogojevalo, da so otroci morali kmalu v svet s trebuhom za kruhom. Tako najdemo rod Dolesov iz Mahnetov po bližnji in daljni okolici in pa v Ameriki.

Zato se je Jožef že kot mlad fant odšel učit čevljarske obrti, in sicer 1. 1. 1905, star vsega 11 let. Čevljarske obrti se je učil tri leta do 1. 1. 1908 pri čevljarskem mojstru Francu Šviglju na Spodnjem Jezeru št. 21 (danes Dolenje Jezero). Po končanem učenju je dobil naziv čevljarski pomočni delavec.

Učno izpričevalo, ki ga je prejel 23. 9. 1909 ob zaključku izobraževanja za pomočnega čevljarskega delavca, sta podpisala učni gospodar Franc Švigelj in takratni župan občine Cerknica.

Izsek Učnega izpričevala, iz katerega je razvidna lepa pisava, kar se danes vidi le še poredko. Vse je le še računalniško obdelano.

Na levem spodnjem delu izpričevala je številka vpisa, v Cirknici, datum in podpis župana ter žig Občinski urad v Cerknici.

Tako vidimo ročno napisano Cirknica z »i« in v žigu Cerknica z »e«.

V levem zgornjem delu pa je opremljeno verjetno s predpisano takso v vrednosti 1 krone.

Viri:

  • arhiv Stane Doles

Kraj: Sp. Jezero (Dolenje Jezero)
Datum:1909
Avtor: —
Zbirka: Stane Doles
Skenirano: 4. 6. 2022
Oblika: dokument

Dodajte komentar

%d bloggers like this: