Skip to content

1951 Ivanje selo – Vlak v zavoju

20. 12. 2022

Slika je nastala leta 1951, ko je Mima Mary Turk, živeča v Ameriki, obiskala domače kraje. Z vrta njene rojstne hiše v Ivanjem selu je nekdo slikal parno lokomotivo, ki s težavo sopiha proti Ljubljani.

Nekje ob tem delu proge so pred več kot stopetdesetimi leti postavili čuvajnico, vahtnco po domače. Zanjo in vse njive, pašnike in gozd ob železnici se je prijelo ime Korenine. Vanjo so se med prvo svetovno vojno priselili Klančarjevi. Od čuvajnice do Ivanjega sela je bilo približno pol ure hodá. Podrli so jo leta 1952. Stanovalci so si iz njenega materiala v Dovcah postavili hišo. Čeprav je bila hiša nova in prijetna, na Korenine niso pozabili. Še največkrat se je nanjo spomnila mama rekoč: »Saj je lepo, zelo lepo, tu v Dovcah, ampak tam na Koreninah je bilo najlepše, zmeraj …« Gabrijel-Jelo Klančar je v svoji knjigi zapisal, da so med prvo vojno mimo čuvajnice vsak dan sopihali vlaki z vojaki in topovi. Z Vidmarjevimi otroci iz sosednje čuvajnice so se lepo razumeli. Na robu gozda so si naredili svoj ringlšpil.

V tridesetih letih 20. stoletja so imeli Slovenci le parne lokomotive, saj železnica še ni bila elektrificirana. Imeli smo 332 lokomotiv, po drugi svetovni vojni pa 382. Po letu 1945 je začelo število parnih lokomotiv v uporabi upadati, saj je železnica začela kupovati dizelske lokomotive. Največ je bilo izločenih iz prometa med leti 1967 in 1975. Parne so se dokončno upokojile leta 1978, na industrijskih progah pa šele leta 1996.

Čeprav je slabo videti, se mi zdi lokomotiva kar precej zmahana. Nemogoče je ugotoviti, za kateri tip vlečnega vozila gre. Lahko bi bila tista, ki jo je zasnoval Karl Gölsdorf na podlagi njene predhodnice iz leta 1900. Izdelovali so jih v Avstriji in na Češkem. Po koncu prve svetovne vojne je na Slovenskem ostalo 21 lokomotiv. Vozile so tovorne vlake na relacijah Maribor-Postojna in Jesenice-Zagreb. Po drugi svetovni vojni je njihovo število naraslo. Vozile so po vseh glavnih progah na Gorenjskem, Primorskem, Koroškem in v Istri vse do leta 1975.

Viri:

  • Klančar, G. Moja popotovanja. Ljubljana: Unigraf, 2006.
  • Ponikvar, K. Zgodovinski pregled tirnih vlečnih vozil na Slovenskih železnicah v obdobju 1945-2021. Rakek: samozaložba, 2021.

Kraj: Ivanje selo
Datum: 1951
Avtor: Mima Mary Turk ali kateri izmed njenih sorodnikov
Zbirka: Vika Turšič
Skenirano: 25. 8. 2021
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: