Skip to content

1953 Borovnica – Društvo prijateljev mladine

26. 02. 2023


Izkaznica Zveze prijateljev mladine je iz leta 1953, torej s samega začetka delovanja Zveze. Ima šest preložnih strani. Na prvi strani je napis in simbolna slika, na zadnji namen društva in na preklopni strani tabela za vpisovanje plačila članarine.

Takoj po drugi svetovni vojni je bila Pionirska organizacija edina, ki je skrbela za izvenšolske dejavnosti otrok. Vlada je kmalu ustanovila Svet za zaščito matere in otroka. Društva prijateljev mladine (DPM) so pričeli množično ustanavljati po Mednarodnem kongresu o zaščiti otrok v Zagrebu leta 1952. V vseh republikah in lokalnih skupnostih so ustanovili iniciativne odbore za ustanavljanje DPM. Na tej konferenci so ustanovili tudi Zvezo društev za skrb in vzgojo otrok in mladine. V Zvezi so bili predstavniki organizacij, ki so se kakorkoli ukvarjale z vzgojo.

Slovenija tega modela ni prevzela. Ustanovila je Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Ustanovni občni zbor je bil 1. marca 1953 v Ljubljani. Dve leti kasneje je bilo v Sloveniji že 250 društev, ustanavljali pa so še nove. Pričeli so ustanavljati tudi občinske zveze DPM. Moči so bile uperjene v spodbujanje lokalnih oblasti k gradnji otroških igrišč, pomoči družinam, ureditvi šolske prehrane, organiziranju prostočasnih dejavnosti za otroke, izgradnji počitniških domov, itd. Danes je ZPMS vključena v vse sfere življenja v Sloveniji. Ogromno dela opravijo prostovoljci. Pri sistemskih rešitvah v korist otrok, mladostnikov in družin je nepogrešljiv sogovornik države. Na nacionalni ravni izvaja številne projekte in programe: mladi raziskovalci zgodovine, otroški parlamenti, TOM telefon za otroke in mladostnike, Evropa v šoli, Zveza družin in še mnoge druge. Njeno poslanstvo vse od ustanovitve ostaja dvigovanje kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje njihovih interesov in ščitenje njihovih pravic.

Vem, da je Zveza tudi na našem Notranjskem področju organizirala letovanja otrok na morju. Sama na takem letovanju nisem nikoli bila. Prosim bralce, ki so bili, če lahko z nami delijo svojo izkušnjo.


Anica Albreht je bila članica Društva prijateljev mladine Borovnica od 1. novembra 1953. Bila je prva, ki je postala članica društva, kar je razvidno iz zaporedne številke izkaznice. Leta 1954 je Ljudski odbor na pobudo Društva prijateljev mladine ustanovil vrtec v Borovnici. Prve prostore je 23 otrok dobilo v Drašlerjevi hiši na Stari postaji.

Viri:

  • 60 let za dobro otrok 1953-2013. Zbornik ob jubileju Zveze prijateljev mladine Slovenije. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, 2013.

Kraj: Borovnica
Datum: 1953
Avtor: —
Zbirka: Franci Albreht
Skenirano: 16. 12. 2022
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d