Skip to content

1941/42 Slovenija – Partizanski fotograf Jože Kotnik (2)

20. 06. 2023

Partizanski fotograf Jože Kotnik (2)

Partizanski fotograf Jože Kotnik (2)
Stareslike, junij 2023

Fotograf Jože Kotnik (1914 – 2008)

Jože Kotnik ljubiteljski fotograf, domoljub in komercialist se je rodil 20. decembra 1914 v vasi Lipsenj pri Grahovem na Notranjskem; v družini devetih otrok. Že z desetimi leti je izdeloval figurice, ptičke, lutke in razne igrače iz lesa. Svoje ročne spretnosti in iznajdljivost je pozneje koristno uporabil pri ukvarjanju s fotografijo. Leta 1928 se je s starši preselil na Kočevsko, kjer je oče kupil posestvo v Suhem Potoku pri Mozlju. Na Kočevskem so bili takrat večinsko prebivalstvo kočevski Nemci. V Mozlju se je seznanil z naprednim učiteljem Cirilom Dekvalom, ki ga je kot starosta Sokolskega društva vključil v delovanje društva. Društvo se je borilo za nacionalne pravice Slovencev proti kočevskim Nemcem, ki so bili vedno bolj pod vplivom nemške nacistične propagande.

Leta 1938 se je kot avtokaroserist zaposlil v Ljubljani in ob delu dokončal dveletni trgovski tečaj. V tem času je Jože tudi veliko fotografiral.

Samoiniciativno je že tik pred vojno in ob okupaciji posnel fotografije žičnih tankovskih ovir na takratni meji med Jugoslavijo in Italijo v bližini Logatca; fotografiral je tudi razrušen borovniški viadukt, ki ga je porušila starojugoslovanska vojska pred okupacijo ter vojaško opremo, ki so jo v okolici Ljubljane odvrgli vojaki starojugoslovanske vojske ob kapitulaciji aprila 1941.

Ob okupaciji aprila 1941 se je Jože kmalu povezal z OF. Kot aktivist je sodeloval pri ilegalnem razdeljevanju raznih brošur, letakov in pri branju Slovenskega poročevalca.

Decembra 1941 je Jože Kotnik odšel v partizane domov na Kočevsko. S seboj je vzel fotoaparat in filme, ki si jih je sam kupil, saj se je zavedal, da je fotografski material v partizanskih pogojih težko dosegljiv.

Kljub težkim pogojem (stroga načela konspirativnosti, pomanjkanje fotoaparatov in fotomateriala), je fotografsko gradivo, zlasti iz leta 1942, precej bogato. To še posebej velja za nekatere partizanske enote, kot npr. za Notranjski in Loški odred. Boljše možnosti za delo so bile na osvobojenem ozemlju leta 1942 (nekaj fotografij je tudi iz prvih štirih slovenskih brigad s konca leta 1942 in prve polovice leta 1943.) Najbolj aktivni fotografi v tem obdobju so bili: Mirko Bračič, Jule Sočan, Jože Kotnik in Vinko Bavec.

Tako smo lahko Kotniku hvaležni, za enkratne fotografije življenja ljudi in aktivistov, predvsem pa za fotografije o vzpostavitvi prve civilne oblasti na osvobojenem ozemlju leta 1942 na Kočevskem. To so edine fotografije, ki dokumentarno prikazujejo člane prvega narodno osvobodilnega odbora (NOO) pri svojem delu v Mozlju. Zanimive so tudi fotografije organizirane prehrane, kuhinje in shrambe za aktiviste in begunce, ki so se zatekli pred italijanskim nasiljem, borcev Kočevskega bataljona, obdelovanja zemlje, prinašanje drv … Fotografiral je tudi lipo, kjer so bile prve javne volitve v Mozlju. Junija 1942 so zaradi napada Italijanov vse prebivalce Mozlja evakuirali v vas Ferdreng. Kotnik je posnel posledice vdora Italijanov v vas Mozelj 15. junija 1942 in skupino borcev Kočevskega bataljona v Kačjem potoku tik pred italijansko poletno ofenzivo v Kočevskem Rogu julija 1942.

Med ofenzivo je bil Kotnik zadolžen za evakuacijo približno 200 civilistov. Organiziral je skrivna skrivališča, hrano in varno evakuacijo teh ljudi. Obenem je vse te trenutke vestno fotografiral. Med ofenzivo je vse svoje fotografije in negative skrbno skril v posebno izdelan zaboj s pocinkano pločevino, ki ga je zakopal na robu kanjona Kolpe pod stenami nad vasico Bilpo in Grgljem. Po osvoboditvi pa je zaboj s fotografijami srečno pripeljal v Kočevje.

V pogovoru, ki sva ga imela za Bežigradom v Ljubljani leta 1988, je povedal, da so se mu vtisnili v spomin težki trenutki leta 1942-43, ko je tri mesece in pol sredi najhujše zime s skupino partizanov – aktivistov prebival v podzemski jami (Ovčja jama) na robu strmega pobočja Kolpe nad vasico Bilpa. Živeli so v obupnih pogojih, v vlagi, večkrat lačni kot siti. Kljub vsemu je v notranjosti jame posnel kuhinjo, drvarnico, shrambo, vhod v jamo in stražarsko mesto pred jamo.

Jožeta Kotnika lahko upravičeno štejemo za fotografa prvih zametkov ljudske oblasti na Slovenskem.

* Porušen Borovniški viadukt, ki ga je porušila starojugoslovanska vojska ob umiku aprila 1941

* Borci Kočevskega bataljona v Kumrovi vasi spomladi 1942

* Krajevni NOO Mozelj pred Ovčjo jamo na Bilpski steni nad Kolpo, pozimi 1942/43 – v drugi vrsti 3. z leve je Jože Kotnik.

* Delo na polju, 1942

* Krajevni narodnoosvobodilni odbor Mozelj (NOO) aprila 1942 v Kačjem potoku

* Jože Kotnik kot partizan, 1942

* Borci Kočevskega bataljona, spomladi 1942

* Del Krajevnega narodnoosvobodilnega odbora Mozelj v svoji pisarni 1942 – na desni je Ciril Dekval.

* Kuhinja Beguncev iz Kočarjev, 1942

* Begunci iz Kočarjev, 1942

Vir fotografij: Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije

Prispevek je napisal: Dejan Vončina, junij 2023

Prispevek je napisal: Dejan Vončina.

Kraj: Slovenija
Datum: 1941/42
Avtor: Jože Kotnik
Zbirka: Muzej novejše in sodobne zgodovine
Skenirano: —
Oblika: datoteka

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: