Skip to content

1934 Retovje – Izvir Ljubljanice

21. 06. 2023


Retovje je izvir Velike Ljubljanice. Ta se po enem kilometru združi z Malo Ljubljanico in teče naprej pod imenom Ljubljanica.

Je tipična kraška reka: počasna in kratka. Retovje je skrita dolina pri Vrhniki pod vznožjem Raskovca in Ljubljanskega vrha. Začenja se s Krnico in izviri pri nekdanji Maroltovi žagi. V dolini so izviri Velike Ljubljanice: Pod orehom, Pod skalo, Veliko in Malo okence. Izvire Ljubljanice delimo v tri večje: Bistra, Močilnik in Retovje. Poleg teh je še mnogo manjših izvirov in studencev. Najpomembnejši med njimi so Lintvern (Zmaj), izvir potoka Bele, Ljubije in Hribskega potoka.

Žal mi ni uspelo ugotoviti, ali je to ostanek Maroltove žage ali mostič. Ivan in Dušan Kuščer sta se leta 1939 potopila v vodne rove izvirov Malega in Velikega Okenca. Zrak so jima dovajali s pumpo za kolesa. Tisti, ki so jima sledili z modernejšo opremo, so dosegli večje globine in dolžine potopov. Leta 2009 sta Uroš Ilič in Igor Vrhovec pod vodnim rovom Malega okenca namerila 422 metrov.

V Retovju je tudi priljubljeno plezališče. Na dvajset metrov visoko skalo prihajajo trenirat plezalci prostega sloga. To je ena redkih možnosti za zahtevnejše plezanje na tem območju. Včasih jih preseneti kakšen jamar, ki prileze iz jame. Plezajo namreč nad odprtino izvira Pod skalco.


Razglednico je izdalo Tujsko-prometno društvo za Notranjsko v Cerknici. Glede na žig »Srez Ljubljanski, Občina Vrhnika« lahko sklepamo, da je bila slednja naročnica.

Viri:

Kraj: Retovje
Datum: 1934
Avtor: neznan
Zbirka: Martin Carneluti
Skenirano: 6. 3. 2023
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: